EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1229(04)

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

OJ C 321, 29.12.2006, p. 19–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/19


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2006/C 321/07)

Šis paskelbimas suteikia teisę pateikti protestą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį. Užprotestavimas Komisijai turi būti pateiktas per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo.

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

Įregistravimo paraiška pagal 5 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalį,

„Asparago Bianco di Bassano“

EB Nr.: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

SKVN ( X ) SGN ( )

Šis dokumentas yra informacijai skirta apibendrinamoji santrauka. Išsami informacija, ypač galinti dominti gamintojus, kurių gaminiams taikoma atitinkama SKVN ir SGN, pateikiama išsamioje produkto specifikacijoje, kurios reikėtų teirautis nacionalinėse institucijose, asociacijose ar kompetentingose Europos Komisijos tarnybose (1).

1.   Valstybės narės kompetentinga tarnyba

Pavadinimas:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresas:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tel.

(39-06) 481 99 68

Faksas

(39-06) 42 01 31 26

El. paštas

qtc3@politicheagricole.it

2.   Pareiškėjų grupė:

Pavadinimas:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresas:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel.

(39-0424) 52 13 45

Faksas

El. paštas

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) kiti ( )

3.   Produkto tipas:

1.6 klasė — Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir javai, nurodyti I priede — Šparagai

4.   Specifikacijos aprašymas (4 straipsnio 2 dalies reikalavimų santrauka)

4.1   Pavadinimas: „Asparago Bianco di Bassano“

4.2   Aprašymas: SKVN „Asparago Bianco di Bassano“ susijusi tik su šparagų (asparagus officinalis L.) lapaūgliais, auginamais konkrečioje vietovėje, nurodytoje 4.3 punkte, gaunamais iš vietinio ekotipo „comuneo chiarodi Bassano“.

Lapaūgliai, galintys būti žymimi SKVN „Asparago Bianco di Bassano“, turi būti:

baltos spalvos. Leidžiamas lengvas rausvas atspalvis ir rūdžių spalvos pėdsakai priežiedžiuose ir prie pagrindo, jei jie neina iki lapaūglių viršūnių (pirmi trys centimetrai) ir su sąlyga, kad vartotojas gali juos pašalinti valydamas daržoves; bet kokiu atveju, jie neturi apimti daugiau nei 10 % ryšulėlyje esančio produkto,

gražiai nuaugę: tiesūs, vientisi, siaura viršūne. Lapaūgliai neturi būti nei tušti, nei praviri, nei pliki, nei sulūžę. Dėl šiek tiek turimų pluoštinio augalo savybių pakavimo metu atsiranda nemažas šoninis įtrūkimas, dėl to leidžiami nedideli įtrūkimai, jei jie atsirado po derliaus nuėmimo ir juos turi ne daugiau kaip 15 % į ryšulėlį surištų šparagų; šparagai gali būti šiek tiek lenkti.

minkšti: netinka pradedantys medėti lapaūgliai,

švieži pažiūrėti ir šviežio kvapo, be pašalinių kvapų ir skonio,

sveiki, t. y., nepažeisti graužikų ir vabzdžių,

švarūs, be žemių ar kitokių nešvarumų,

nevarvantys, pakankamai sausi po plovimo ir šaldymo šaltu vandeniu, be cheminių priedų.

Pjūvis prie pagrindo turi būti kuo ryškesnis ir turi sudaryti kampą, kaip įmanoma artimesnį stačiam kampui su išilgine ašimi.

Dydžio kategorijos nustatomos pagal ilgį ir skersmenį. Centrinis lapaūglių skersmuo yra pjūvio per vidurinę dalį ilgis. Mažiausias centrinis skersmuo, atsižvelgiant į paklaidą, yra 11 mm. Lapaūgliai fasuojami taip, kad kiekviename ryšulėlyje vidutinis lapaūglių skersmuo nesiskirtų daugiau nei 10 mm. Ryšulėliai skirstomi pagal centrinį juose esančių lapaūglių skersmenį. Lapaūglių ilgis turi priklausyti nuo šio skirstymo ir atitikti duomenis toliau pateiktoje lentelėje:

4.3   Geografinė vietovė: „Asparago Bianco di Bassano“ gamybos ir paruošimo rinkai teritorija yra kelios Vičencos provincijos savivaldybės, netoli Bassano del Grappa miesto, kaip ir nurodyta gamybos specifikacijoje.

4.4   Kilmės įrodymas: Visi gamybos proceso etapai kontroliuojami registruojant produktus prieš ir po kiekvieno etapo. Ši priežiūra, taip pat įrašymas į tam numatytus registrus, kuriuos tvarko už dirbamos žemės, gamintojų ir fasuotojų kontrolę atsakinga institucija ir deklaracija apie pagamintą kiekį, leidžia užtikrinti produkto tapatumą ir visą proceso atsekamumą. Visų minėtuose registruose įrašytų fizinių ar juridinių asmenų veiklą pagal gamybos specifikacijų nuostatas ir su jomis susijusį patikrinimų planą tikrina kontrolės įstaiga. Visų pirma, kiekvienais metais tikrinama, ar plotai, kuriuose auginami „Asparago Bianco di Bassano“, yra įtraukti į kontrolės įstaigos sąrašą, kadastro ribų žymėjimas žemėje, kur auginami „Asparago Bianco di Bassano“, kiekvieno kadastro sklypo įrašai apie bendrovę, kuriai jis priklauso, apie bendrovę gamintoją, vietovės, apie plotą, kur auginami „Asparago Bianco di Bassano“, ir pažymėtų ryšulėlių eilės numerio kodų registravimas.

4.5   Gamybos būdas: Specifikacijoje numatyta, kad dirvožemio pH turi būti nuo 5,5 iki 7,5. Naujai sodinant būtina atlikti dirvožemio tyrimus; bet kokiu atveju, siekiant patikrinti pagrindinius parametrus (pH, azoto, fosforo, kalio, kalcio, magnio ir organinių medžiagų kiekį) tyrimai atliekami kas penkerius metus. Naujai sodinant, tinka ne anksčiau kaip prieš trejus metus atliktų tyrimų rezultatai. Dirva turi būti ruošiama rudenį prieš sodinant, žemė lengvai suariama plūgu 30 cm ar mažesniame gylyje, po to galima suarti giliau — 40–50 cm gylyje. Ruošiant naujas sodinimo vietas, tarpas tarp dvigubų eilių neturi būti mažesnis kaip 1,8 m, o tarp paprastų eilių ne mažesnis kaip 2 m, didžiausias augalų tankumas — 1,8 augalų /1m2.

Vagų gylis — 15–20 cm. Šparagų sodinukai sodinami kovo ar balandžio mėnesiais, jauni augalai — iki birželio mėnesio. Šparagus toje pačioje dirvoje sodinti galima po ketverių metų.

Nustačius pagrindinio tipo ligą (rizoktonija ir fuzariozė), iš naujo sodinti galima po aštuonerių metų. Be to, dėl galimo rizoktonijos pavojaus draudžiama prieš sodinant šparagus toje dirvoje auginti bulves, liucerną, morkas, dobilus ar burokėlius. Patartina dirvoje, kurioje bus sodinami šparagai, auginti kurią nors grūdinę kultūrą — miežius, kviečius ar kukurūzus.

Apsirūpinimui skirtos vegetacinės medžiagos reprodukciją gali atlikti patys ūkininkai. Gali būti naudojami tik vietiniai ekotipai, su sąlyga, kad jie atitinka 2 straipsnyje nurodytas gamybos specifikacijos nuostatas.

Prieš naujai sodinant, būtina atlikti išsamų dirvožemio tyrimą, kurį reikia pakartoti kas penkerius metus, tikrinant pagrindinius parametrus (pH, N, P, K, Ca, Mg ir organines medžiagas); taip pat tinka tyrimų, atliktų ne anksčiau kaip prieš trejus metus, duomenys.

Prieš sodinant, būtina patręšti dirvą galvijų mėšlu (600 centnerių 1 hektarui). Naudoti kitas organinines trąšas galima atsižvelgiant į nurodytą galvijų mėšlo kiekį.

Ne mažiau kaip 50 % azoto kiekio turi būti organinės kilmės. Fosfatinėmis trąšomis ir dalimi kalio trąšų tręšiama tuo pačiu metu, kaip ir atliekant darbus rudenį ar žiemos pabaigoje, o azotinėmis trąšomis ir likusiąja kalio trąšų dalimi kelis kartus tręšiama nuėmus derlių (bet ne po liepos mėnesio). Metinės pagrindinių maistinių medžiagų sąnaudos neturi viršyti didžiausių toliau nurodytų vienetų hektare ribų. Azotas: 150, fosforas: 80, kalis: 180. Jei reikia, dirva mikroelementais papildoma rudens žiemos laikotarpiu.

Derliaus nuėmimo metu leidžiama apkloti kovai su piktžolėmis pritaikyta ir apsaugančia nuo šviesos tamsinta plastikine plėvele ar kita medžiaga, užtikrinančia galutines produkto savybes.

Visiškai nudžiūvus viršutinėms augalų dalims, reikia jas nupjauti, pašalinti ir sudeginti, taip pat nuėmus derlių sulyginti žemę, kad augalo šaknys pernelyg neišsikištų į paviršių.

Derlius nuimamas nuo kovo 1 d. iki birželio 15 d.

Auginant dirbtiniu ar apsaugotu būdu šiltnamyje, derlių galima nuimti iki nurodytos datos, bet ne anksčiau, kaip vasario 1 d., turint kontrolės įstaigos leidimą.

Didžiausias leistinas šparagų derlius auginant juos visišku pajėgumu siekia 80 centnerių iš hektaro.

Siekiant plėtoti būdingas produkto savybes ir užtikrinti jo atsekamumą ir kontrolę, produktas turi būti fasuojamas gamybos specifikacijos 3 straipsnyje nurodytoje gamybos vietovėje.

4.6   Sąsaja: „Asparago Bianco di Bassano“ auginimo vietovės dirvožemis yra dumblingas arba smėlingas ir dumblingas, žemutiniame jo sluoksnyje yra daug žvyro, pasižymi geru vandens pralaidumu, jame gausu organinių medžiagų. Dirvožemio pH yra 5,5–7,5 (mažai rūgštūs — neutralūs dirvožemiai).

Ši vietovė yra sąnašinės kilmės, ji priklauso Brenta upės drėkinamam Valsugana regionui. Jos išskirtinumas atsiranda dėl fizinės ir cheminės uolienų liekanų, žvyro, smėlio, dumblo, nešamų tekančio vandens ir išplaunamų į sąnašines lygumas, sudėties.

Vietovių, kur auga „Asparago Bianco di Bassano“, klimatą smarkiai veikia per Valsugana tekanti upė Brenta ir Venecijos Priealpių bei Grappa masyvo teikiama apsauga.

Vidutinė metinė kritulių norma yra maždaug 1 000 mm, daugiausia jų iškrenta balandžio–gegužės ir rugsėjo–spalio mėnesiais.

Vidutinė temperatūra yra 2,5–23°C, kraštutinės ribos pasiekiamos sausio ir liepos mėnesiais. Kalbant apie pažymėtinus meteorologinius reiškinius, reikėtų paminėti nuo Alta Valsugana link pietryčių pučiančio vėjo stiprumą ir kryptį, dėl šio vėjo susiformuoja vietinis mikroklimatas, dėl kurio nesusidaro daug drėgmės, labai retai susiformuoja rūkas, nedaug svyruoja dirvožemio temperatūra.

Dėl visų šių ypatybių augalo šaknų sistema yra sudėtinga, šaknys plačios ir gilios, sudarytos iš didelių rizomų ir storų šaknų. Dėl to labai gerai absorbuojamos maistinės medžiagos ir gaminamos cukrinės medžiagos. Dėl to lapaūgliai greitai išauga iki pakankamo dydžio ir tampa tinkami vartoti, jie yra mažai pluoštingi.

Venecijos Respublikoje šparagai buvo laikomi kilmingųjų maistu, nes apie juos randama įrašų nuo XVI a. kilmingiems svečiams rengtų priėmimų buhalterijos knygose. Venecijos Respublikoje jie buvo plačiai auginami nuo XVII a. Orti di Terraferma daržuose. Vyskupai, vykdami į Tridento susirinkimą (1545–1563) ir pravažiuodami pro Bassano turėdavo progos paragauti vietinio produkto; kai kurie iš jų raštu pažymėjo jo dietines savybes. Taip pat yra daug liudijimų, kur pažymimos kokybinės ir gerosios „Asparago Bianco di Bassano“ savybės.

4.7   Kontrolės įstaiga::

Pavadinimas:

CSQA S.r.l.

Adresas:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tel.

(39-0445) 36 60 94

Faksas

(39-0445) 38 26 72

El. paštas

csqa@csqa.it

Kontrolės įstaiga atitinka standarto EN 45011 nustatytas sąlygas.

4.8   Ženklinimas: Kiekvienoje pakuotėje turi būti vienodo dydžio ryšulėliai, kiekvienas ryšulėlis turi būti vienarūšis. Lapaūgliai parduodami standžiai surišti į ryšulėlius, jų svoris turi būti 0,5–4 kg.

Nesurištų į ryšulėlį lapaūglių išvaizda ir išmatavimai turi atitikti į ryšulėlį surištų lapaūglių išvaizdos ir dydžio vidurkį. Be to, lapaūgliai turi būti vienodo ilgio.

Laikantis tradicijos, nupjovus apatinius lapaūglių galus, kiekvienas ryšulėlis turi būti tvirtai surišamas su „stroppa“ (jauna gluosnio ar kita šakele). Kiekvienas ryšulėlis turi būti žymimas prie „stroppa“ pritvirtinta etikete su „Asparago Bianco di Bassano“ SKVN žyma ir atsekamumą užtikrinančiu identifikaciniu eilės numeriu.

Ryšulėliai turi būti tvarkingai sudedami į medinę, plastikinę ar kitokios tinkamos medžiagos pakuotę.

Ant kiekvienos pakuotės ar ant jos pritvirtintos etiketės turi būti pateikta tokia informacija: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P.; gamintojo pavadinimas, fasuotojo pavadinimas ir adresas, fasavimo data ir šios komercinės charakteristikos: kokybės kategorija (ES standartas), ryšulėlių dydis, kiekis ir vidutinis svoris.

Produkto prekės ženklą sudaro SKVN logotipas ir eilės numerio kodas, padedantis identifikuoti produktą ir jo gamintoją bei užtikrinantis produkto atsekamumą.

Šis ženklas tvirtinamas viršutinėje ryšulėlio dalyje prie „stroppa“ taip, kad nuėmus jo nebebūtų galima vėl uždėti, taip užtikrinant, kad tai yra saugomos kilmės vietos nuorodos produktas.

4.9   Nacionaliniai reikalavimai: —


(1)  Europos Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, už žemės ūkio produktų kokybę atsakingas skyrius, B-1049 Briuselis.


Top