EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0614(04)

Tarptautinių kontrolės ir priežiūros agentūrų (toliau — priežiūros agentūros) sąrašas, kurį valstybės narės patvirtino pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytas taisykles — Šis sąrašas pakeičia 2005 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 215 4 puslapyje skelbtą sąrašą

OJ C 139, 14.6.2006, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 139/23


Tarptautinių kontrolės ir priežiūros agentūrų (toliau — priežiūros agentūros) sąrašas, kurį valstybės narės patvirtino pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytas taisykles

Šis sąrašas pakeičia 2005 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 215 4 puslapyje skelbtą sąrašą

(2006/C 139/06)

1.   BENDROJI DALIS

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (1) 16 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies c punktą, valstybių narių patvirtintos priežiūros agentūros yra įgaliotos išduoti sertifikatus, patvirtinančius žemės ūkio produktų, už kuriuos mokamos eksporto grąžinamosios išmokos, iškrovimą ir importą į trečiąsias šalis arba bent tų produktų pristatymą į paskirties vietą trečiosiose šalyse.

Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnio a–f dalis valstybės narės patvirtintos ir kontroliuojamos priežiūros agentūros arba oficiali tos valstybės narės agentūra yra atsakinga už Komisijos reglamente (EB) Nr. 639/2003 (dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas, susijusias su gyvų galvijų gerove juos transportuojant) 3 straipsnyje nurodytų patikrinimų vykdymą.

Valstybės narės yra atsakingos už šių priežiūros agentūrų patvirtinimą ir kontrolę.

Vienai valstybei narei pripažinus priežiūros agentūrą, tas pripažinimas galioja visose valstybėse narėse. Todėl patvirtintos priežiūros agentūros išduotas sertifikatas gali būti naudojamas visoje Bendrijoje nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje yra įsisteigusi sertifikatą išdavusi priežiūros agentūra.

Siekdama informuoti Bendrijos žemės ūkio produktų eksportuotojus, Komisija reguliariai skelbia atnaujintą visų valstybėse narėse patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašą. Pridedamas sąrašas buvo atnaujintas 2006 m. balandžio 1 d.

2.   PRANEŠIMAS

Komisija prašo eksportuotojus atkreipti dėmesį į tai kad:

konkrečios priežiūros agentūros įtraukimas į sąrašą savaime neužtikrina, kad šios agentūros išduoti sertifikatai yra tinkami; gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų; vėliau taip pat gali būti nustatoma, kad išduoti sertifikatai yra netikslūs;

priežiūros agentūros gali būti bet kuriu metu išbrauktos iš sąrašo; prieš sudarydamas sutartį su kuria nors iš šių agentūrų, eksportuotojas turėtų nacionalinių valdžios institucijų pasiteirauti (žr. Reglamento (EC) Nr. 800/1999 X priedą), ar ta priežiūros agentūra vis dar yra patvirtinta;

išsamesnės informacijos apie bet kurią agentūrą eksportuotojai gali gauti iš ją patvirtinusios nacionalinės valdžios institucijos.


(1)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).


PRIEDAS

Valstybių narių patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašas

DANIJA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Telefonas +45 86 21 62 11

Faksas +45 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 7 21 — 2008 7 20

VOKIETIJA

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Telefonas +49 5161 60 39 0

Faksas +49 5161 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 4 1 — 2009 3 31

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Telefonas + 49 30 283 05 73-0

Faksas + 49 30 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 6 1 — 2008 5 31

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Telefonas +49 40 30 97 66 0

Faksas +49 40 32 14 86

igebhh@t-online.de

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 1 1 — 2008 12 31

ISPANIJA

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Telefonas +34 91 313 80 00

Faksas +34 91 313 80 80

www.sgs.es

El. paštas: david.perez@sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 5 6 — 2008 5 5

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Telefonas +34 91 597 22.72

Faksas +34 91 597 46 06

www.bsi-global.com/inspectorate

El. paštas: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 5 23 — 2008 5 22

PRANCŪZIJA

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Telefonas +33 2 32 18 81 00

Faksas +33 2 32 128 81 20

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 10 6 — 2007 10 6

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Telefonas +33 4 42 35 04 60

Faksas +33 4 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 10 6 — 2007 10 6

ITALIJA

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Telefonas + 39 02 73 931

Faksas + 39 02 70 12 46 30

www.sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 3 14 — 2008 3 13

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Telefonas + 39 0544 422242

Faksas + 39 0544 590765

controlli@viglienzoni.it

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 2 14 — 2009 2 13

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Telefonas + 39 010 5716-1

Faksas + 39 010 582346

surveyor@bossi-transiti.it

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 6 15 — 2007 6 14

NYDERLANDAI

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Telefonas +31 10 282 33 90

Faksas +31 10 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 11 1 — 2008 10 31

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Telefonas +31 10 4609911

Faksas +31 10 4353600

www.saybolt.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 2 1 — 2007 1 31

AUSTRIJA (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Telefonas +43 4212 28875

Faksas +43 4212 288754

office@vetcontrol.at

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 1 1 — 2006 12 31

LENKIJA

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

Telefonas +48 58 660 77 20

Faksas +48 58 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 12 3 — 2007 12 3

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

Telefonas +48 91 434 02 11

Faksas +48 91 488 20 36

www.polcargo.pl

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 12 3 — 2007 12 3

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

Telefonas +48 22 329 22 22

Faksas +48 22 329 22 20

www.sgs.pl

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 12 3 — 2007 12 3

SUOMIJA

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Telefonas + 358 9 696 35 79

+ 358 9 696 37 01

Faksas + 358 9 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2005 3 15 — 2008 3 15

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Telefonas + 358 9 47 63 63 00

Faksas + 358 9 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 3 24 — 2009 3 24

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Telefonas + 44 2890 74 04 51

Faksas + 44 2890 74 02 72

info@cuireland.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2006 3 1 — 2009 3 1

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Telefonas + 44 1708 680200

Faksas + 44 1708 680250

mstokes@caleb-brett.com

Laikotarpis, kuriuo agentūra laikoma patvirtinta: 2004 4 4 — 2007 4 4


(1)  Su atitinkamų šalių sąrašu susijusios informacijos gali pateikti Suomijos valdžios institucijos.

(2)  Šios bendrovės teisė išduoti sertifikatus apribojama atitinkamu trečiųjų šalių skaičiumi.

(3)  Ši bendrovė buvo patvirtinta ir gali vykdyti patikrinimus trečiosiose šalyse pagal Reglamentą (EB) Nr. 639/2003 (dėl transportuojamų gyvų galvijų gerovės).


Top