EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1255

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo COM(2005) 395 final — 2005/0160 CNS

OJ C 28, 3.2.2006, p. 68–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/68


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo

COM(2005) 395 final — 2005/0160 CNS

(2006/C 28/13)

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 37 straipsniu, 2005 m. birželio 14 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo.

2005 m. rugsėjo 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biuras nurodė žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriui organizuoti Komiteto darbą šiuo klausimu.

Kadangi darbas skubus, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo 421-oje plenarinėje sesijoje, kuri įvyko 2005 m. spalio 26–27 d. (2005 m. spalio 26 d. posėdis), pagrindiniu pranešėju paskyrė Barato Triguero ir priėmė šią nuomonę 88 nariams balsavus už, 1 — prieš ir 1 susilaikius.

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pritaria Komisijos pateiktiems Tarybos reglamento Nr. 1493/1999 (1) straipsnių ir priedų pakeitimams. Šie pakeitimai leis reikiamai pritaikyti reglamentą vynuogių auginimo sektoriui. Tačiau EESRK siūlo leisti vynininkystėje naudoti specialią anglį ir neputojančio vyno gamyboje, nes nėra pagrindo ją išbraukti iš pripažintų gamybos metodų.

1.2

Kai šis metodas atitinka techninius kriterijus, jis yra vienintelis kontroliuojamas apdorojimo būdas ir neturi kontraindikacijų pašalinus raudoniesiems vynams reikalingą ochratoksiną.

1.3

Komiteto nuomone, Komisijos pasiūlymas pakeisti IV priedo 1 dalies i punktą tekstu: „misos ir jauno rauginamo vyno apdorojimas vynininkystėje naudojama medžio anglimi neviršijant tam tikrų ribų“ turėtų būti pakeistas, kad ir neputojantiems vynams būtų galima taikyti apdorojimą medžio anglimi.

1.4

Todėl Komisijos pasiūlymas turėtų būti formuluojamas taip: „misos ir jauno rauginamo vyno bei neputojančio vyno apdorojimui vynininkystėje naudojama medžio anglimi neviršijant tam tikrų ribų“.

2.   Paaiškinimas

2.1

Europos Komisija siūlo iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo.

2.2

EESRK mano, kad Komisijos siūlymas yra būtinybės pritaikyti Bendrijos reglamentą logiška išdava, į Europos Sąjungą įstojus dešimčiai naujų valstybių narių ir įvykus pokyčiams Europos vyno sektoriuje. Šis siūlymas apibrėžia teisinį pagrindą pripažintai ir Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) patvirtintai vynininkystės praktikai, suteikdamas jai skaidrumo ir aiškumo.

2.3

EESRK pritaria dimetilo dikarbonato (DMDC), kaip naujo vynininkystės metodo, įvedimui, bet pabrėžia, kad jeigu sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas nuspręstų sumažinti didžiausią leidžiamą sulfitų kiekį, o vėliau sumažintų ar pašalintų DMDC dėl to, kad jis didina metanolio kiekį, vynuogių auginimo sektoriui neliktų techninių alternatyvų.

2005 m. spalio 26 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkė

Anne-Marie SIGMUND


(1)  OL C 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003(OL L 262, 2003 10 14, p. 13).


Top