EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41996A0331(01)

Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

OJ C 160, 30.6.2005, p. 23–27 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ C 26, 31.1.1996, p. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 069 P. 222 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 069 P. 222 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 23 - 55

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

30.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/23


KONVENCIJA

dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Ambasadorių,

Belgijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ:

Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN

Ambasadorių,

Danijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Jochen GRÜNHAGE

Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotoją;

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Pavlos APOSTOLIDES

Ambasadorių,

Graikijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT

Ambasadorių,

Ispanijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Pierre de BOISSIEU

Ambasadorių,

Prancūzijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

AIRIJOS PREZIDENTĖ:

Denis O'LEARY

Ambasadorių,

Airijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI

Ambasadorių,

Italijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS:

Jean-Jacques KASEL

Ambasadorių,

Liuksemburgo nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ:

Bernard R. BOT

Ambasadorių,

Nyderlandų nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS:

Manfred SCHEICH

Ambasadorių,

Austrijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

José Gregório FARIA QUITERES

Ambasadorių,

Portugalijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ:

Antti SATULI

Ambasadorių,

Suomijos Respublikos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ:

Frank BELFRAGE

Ambasadorių,

Švedijos nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ:

J. S. WALL C. M. G., L. V. O

Ambasadorių,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės nuolatinį atstovą Europos Sąjungoje;

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Austrijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė prisijungia prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, kuri buvo pateikta pasirašyti 1990 m. liepos 23 d. Briuselyje.

2 straipsnis

Konvencija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 2 dalyje:

a)

k punktas tampa l punktu:

b)

po j punkto pridedamas šis k punktas:

„k)

Austrijoje:

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer“

;

c)

l punktas tampa o punktu;

d)

po l punkto pridedami šie m ir n punktai:

„m)

Suomijoje:

valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund,

kunnallisvero/kommunalskatten,

kirkollisvero/kyrkoskatten,

korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst,

rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

n)

Švedijoje:

statliga inkomstskatten,

kupongskatten,

kommunala inkomstskatten,

lagen om expansionsmedel“

.

2)

3 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

„—

Austrijoje:

Der Bundesminister für Finanzen arba įgaliotasis atstovas,

Suomijoje:

Valtiovarainministeriö arba įgaliotasis atstovas,

Finansministeriert arba įgaliotasis atstovas,

Švedijoje:

Finansministern arba įgaliotasis atstovas“

.

3 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės Vyriausybėms perduoda Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną patvirtintą kopiją airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną tekstas suomių ir švedų kalbomis išdėstytas šios Konvencijos I ir II priede. Švedų ir suomių kalbomis parengti tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną tekstai.

4 straipsnis

Šią Konvenciją ratifikuoja Susitariančiosios Valstybės. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui.

5 straipsnis

Ši Konvencija ją ratifikavusioms valstybėms įsigalioja pirmąją trečio mėnesio dieną po to, kai Austrijos Respublika, Suomijos Respublika ar Švedijos Karalystė ir viena iš valstybių, kurios yra ratifikavusios Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, deponavo paskutinį ratifikavimo dokumentą.

Ši Konvencija kiekvienai Susitariančiajai Valstybei, kuri ją ratifikuoja vėliau, įsigalioja pirmąją trečio mėnesio dieną po to, kai buvo deponuotas jos ratifikavimo dokumentas.

6 straipsnis

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Susitariančiosioms Valstybėms praneša apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo dokumento deponavimą;

b)

šios Konvencijos įsigaliojimo dienas.

7 straipsnis

Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis sudaryta Konvencija, kurios visi dvylika tekstų yra autentiški, deponuojama Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose. Generalinis sekretorius patvirtintą kopiją perduoda visoms Susitariančiųjų Valstybių vyriausybėms.

TAI PALIUDYDAMI šią konvenciją pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.


Konvencijos dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną

PASIRAŠYMO PROTOKOLAS

Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės įgaliotieji atstovai 1995 m. gruodžio 21 d. Briuselyje pasirašė Konvenciją dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną.

Šia proga jie atkreipė dėmesį į šias vienašales deklaracijas dėl Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną 8 straipsnio:

Austrijos Respublikos deklaracija

Pažeidimas, už kurį numatyta „griežta sankcija“, yra bet koks vengimas, tyčinis ar dėl neatsargumo, mokėti mokesčius ar muitus, už kurį baudžiama pagal teisės aktus dėl mokesčių teisės pažeidimų.

Suomijos Respublikos deklaracija

Terminas „griežtos sankcijos“ apima baudžiamąsias sankcijas ir tokias administracines sankcijas, kurios yra taikomos už mokesčių teisės aktų pažeidimus.

Švedijos Karalystės deklaracija

Mokesčių teisės aktų pažeidimas, už kurį numatyta „griežta sankcija“, yra bet koks mokesčių teisės aktų pažeidimas, už kurį baudžiama laisvės atėmimu, baudžiamajame įstatyme numatytomis baudomis arba administracinėmis baudomis.

Šis protokolas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.


Top