EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/056/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarkaTekstas svarbus EEE

OJ C 56, 5.3.2005, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 56/45


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2005/C 56/07)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. vasario 24 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonės Goldman Sachs Mortgage Company („GSMC“, JAV), kontroliuojama Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, JAV), ir The Cerberus Group („Cerberus“, JAV) įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą dalies įmonės Transamerica European Trailers („TET“, DB) kontrolę pirkdamos akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

Goldman Sachs: investicinė bankininkystė ir vertybiniai popieriai.

Cerberus: investicijos į privačią nuosavybę.

TET: komercinių treilerių lizingas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos Pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  Pranešimą galima rasti Konkurencijos generalinio direktorato tinklapyje:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


Top