EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005X0305(01)

Susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijos bei jos Valstybių narių, vienos susitarimo šalies, ir Čilės Respublikos, kitos susitarimo šalies, asociaciją, III priedo pataisyti paaiškinimai – sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai

OJ C 56, 5.3.2005, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 56/36


Susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijos bei jos Valstybių narių, vienos susitarimo šalies, ir Čilės Respublikos, kitos susitarimo šalies, asociaciją, III priedo pataisyti paaiškinimai – sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai

(2005/C 56/05)

17 straipsnis – Techninės priežastys

EUR.1 judėjimo sertifikatas gali būti nepriimtas dėl „techninių priežasčių“, kai surašomas nesilaikant nustatytos tvarkos. Toliau nurodomos priežastys, dėl kurių gali būti reikalaujama pateikti atgaline data patvirtintus sertifikatus, pavyzdžiui:

EUR.1 judėjimo sertifikatas surašytas blanke, kuris neatitinka nustatytų reikalavimų (pvz., nėra apsauginio tinklelio, nuo pateikto pavyzdžio labai skiriasi dydis ar spalva, nėra serijos numerio, atspausdintas ne oficialiai nustatyta kalba),

neužpildytas vienas iš langelių, kurį užpildyti yra privaloma (pvz., EUR.1 judėjimo sertifikato 4 langelis), išskyrus 8 langelį,

ant EUR.1 judėjimo sertifikato nėra antspaudo, ir jis nepasirašytas (t. y. 11 langelis),

EUR.1 judėjimo sertifikatą patvirtino įgaliojimų neturinti institucija,

panaudotas naujas antspaudas, apie kurį dar nepranešta,

pateikta EUR.1 judėjimo sertifikato kopija ar fotokopija, o ne originalas,

5 langelyje įrašyta šalis, kur nėra Susitarimo šalis (pvz., Izraelis ar Kuba).

Veiksmai, kurių turi būti imtasi:

Dokumente reikėtų įrašyti „dokumentas nepriimtas“, nurodyti priežastį(-is) ir grąžinti tą dokumentą importuotojui, kad jis galėtų gauti naują, atgaline data išduotą dokumentą. Tačiau muitinė gali pasilikti nepriimto dokumento fotokopiją patikrinimo, kuris atliekamas po muitinio įforminimo, tikslais arba jei turi pagrindo įtarti sukčiavimą.

31 straipsnis – Atsisakymas taikyti preferencinį režimą be patikrinimo

Tai apima atvejus, kuriais kilmės įrodymo dokumentas laikomas netinkamu inter alia dėl šių priežasčių:

prekių aprašymo langelis (EUR.1 judėjimo sertifikato 8 langelis) paliktas tuščias arba jame įrašytos ne tos prekės, kurios pateikiamos;

kilmės įrodymo dokumentą išdavė šalis, kuri nėra Susitarimo šalis, net ir tuo atveju, kai prekės yra Bendrijos arba Čilės kilmės (pvz., Čilės kilmės produktams EUR.1 judėjimo sertifikatas išduotas Izraelyje);

viename iš EUR.1 judėjimo sertifikato langelių, kurį užpildyti privaloma, yra nepatvirtintų trynimų ar pakeitimų (pvz., langeliai, kuriuose aprašomos prekės arba nurodomas paketų skaičius, paskirties šalis arba kilmės šalis);

EUR.1 judėjimo sertifikate nurodytas terminas pasibaigė dėl priežasčių, kurios nenustatytos taisyklėse (pvz., išimtinės aplinkybės), išskyrus atvejus, kai prekės pateikiamos iki minėto termino pabaigos;

prekėms, kurios buvo importuotos apgaulės būdu, vėliau pateikiamas kilmės įrodymo dokumentas;

EUR.1 judėjimo sertifikato 4 langelyje įrašyta šalis, kuri nėra Susitarimo, pagal kurį prašoma taikyti preferencinį režimą, šalis.

Veiksmai, kurių turi būti imtasi:

Muitinė, kuriai pateikiamas kilmės įrodymo dokumentas, turėtų jį pažymėti įrašu „netinkamas“ ir pasilikti, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems bandymams panaudoti jį vėliau. Nepažeidžiant teisinių veiksmų, pradėtų pagal vidaus teisės aktus, šalies importuotojos muitinė, jei reikia, apie atsisakymą nedelsdama informuoja šalies eksportuotojos muitinę arba kompetentingas vyriausybines institucijas.

17 ir 31 straipsnių paaiškinimuose naudotos sąvokos

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ


Top