EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG0915(03)

Pranešimas fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/1530, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1529 2022/C 353 I/03

OJ C 353I , 15.9.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 9 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 353/5


Pranešimas fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/1530, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1529

(2022/C 353 I/03)

Toliau pateikta informacija yra skirta fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, išvardytiems Tarybos sprendimo 2014/145/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/1530 (2), priede ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 (3) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1529 (4), I priede.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 269/2014 9 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad tie fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos iki 2022 m. rugsėjo 1 d. arba per 6 savaites nuo įtraukimo į I priede pateiktą sąrašą datos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė, privalo pateikti informaciją apie valstybės narės jurisdikcijai priskiriamas ir jiems priklausančias, jų nuosavybe esančias, jų valdomas ar kontroliuojamas lėšas ir ekonominius išteklius valstybės narės, kurioje yra tos lėšos arba ekonominiai ištekliai, kompetentingai institucijai. Jie privalo bendradarbiauti su nacionaline kompetentinga institucija, kai tokia informacija tikrinama. Šių pareigų nesilaikymas bus laikomas priemonių dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo apėjimu.

Informacija, kuri turi būti pateikta, turi būti siunčiama atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai per jos interneto svetainę, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 269/2014 (5) II priede.

Pareiga pateikti informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 269/2014 9 straipsnio 2 dalį iki 2023 m. sausio 1 d. netaikoma lėšų ar ekonominių išteklių, esančių valstybėje narėje, kuri iki 2022 m. liepos 21 d. nacionalinėje teisėje nustatė panašią pareigą teikti informaciją, atžvilgiu.


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  2022 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1530, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 239, 2022 9 15, p. 149).

(3)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.

(4)  2022 m. rugsėjo 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1529, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 239, 2022 9 15, p. 1).

(5)  Naujausia konsoliduota redakcija pateikta adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220804&qid=1658251857077


Top