EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mastrichto sutartis dėl Europos Sąjungos

Mastrichto sutartis dėl Europos Sąjungos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutartis

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

 • Mastrichto sutartis yra plačių užmojų sutartis. Ja sukuriama Europos Sąjunga. Iš viso yra trys kryptys (vadinamieji ramsčiai):
 • Sutartimi pristatyta svarbių naujovių, įskaitant:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos Bendrijos (1-asis ramstis)

Šis ramstis apima trijų pradinių ES organizacijų tradicines veiklos sritis ir darbo bei sprendimų priėmimo procedūras:

Bendra užsienio ir saugumo politika (2-asis ramstis)

Šia politika siekiama:

 • apsaugoti ES bendras vertybes, pagrindinius interesus ir nepriklausomybę;
 • sustiprinti ES ir jos valstybių narių saugumą;
 • išsaugoti taiką ir tarptautinį saugumą laikantis Jungtinių Tautų principų;
 • skatinti tarptautinį bendradarbiavimą;
 • plėtoti ir įtvirtinti demokratiją, teisinę valstybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse (3-iasis ramstis)

Juo siekiama užtikrinti aukštą visuomenės saugos lygį:

Ekonominė ir pinigų sąjunga

ES šalys turi:

Bendra valiuta (euras)

Ji:

 • įvedama trim etapais:
 • nustato kriterijus dėl infliacijos, valstybės skolos lygio, palūkanų normų ir valiutų keitimo kursų, kuriuos šalys turi įvykdyti prieš įsivesdamos eurą;
 • numato galimybę Jungtinei Karalystei (1) nedalyvauti 3-iajame etape, o Danijai – surengti nacionalinį referendumą dėl dalyvavimo.

Naujos politikos sritys

ES suteikta atsakomybė už:

Socialinis protokolas

 • ES atsakomybė išplečiama, kad ji galėtų:
  • didinti užimtumą;
  • gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas;
  • užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą;
  • vykdyti socialinį dialogą;
  • plėtoti žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrintas aukštas ir tvarus užimtumo lygis;
  • integruoti iš darbo rinkos išstumtus žmones.
 • Jungtinė Karalystė (1) nusprendė neprisijungti prie socialinio protokolo.

Europos pilietybė

Kiekvienam ES šalies piliečiui ji suteikia teisę:

Instituciniai pakeitimai

Tarp jų yra:

 • padidintos Europos Parlamento teisėkūros galios;
 • didesnė balsų dauguma, kai ES šalių vyriausybės priima teisės aktus;
 • Regionų komiteto sukūrimas;
 • subsidiarumo principo taikymas, kai ES veikia tik tuo atveju, jei veikti ES lygmeniu yra veiksmingiau nei nacionaliniu.

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis pasirašyta 1992 m. vasario 7 d., o įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 d.

KONTEKSTAS

Oficialiai vadinama Europos Sąjungos sutartimi, Mastrichto sutartis ankstesnėms bendrijoms suteikė politinį aspektą ir tapo „naujo glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo etapo“ pradžia.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos sutartis (OL C 191, 1992 7 29, p. 1–112)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top