EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0143R(01)

2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 44, 2011 2 18 )

OJ L 49, 24.2.2011, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/143/corrigendum/2011-02-24/oj

24.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/52


2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 44, 2011 m. vasario 18 d. )

5 puslapis, priedo tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede įterpiama ši lentelė:

„Įrašo Nr.

Cheminė medžiaga

57 straipsnyje nurodyta (-os) cheminei medžiagai būdinga (-os) savybė (-ės)

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Naudojimo būdai arba jų kategorijos, kuriems netaikomi reikalavimai

Peržiūros laikotarpiai

Galutinis paraiškos pateikimo terminas (1)

Saulėlydžio terminas (2)

1.

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilenas

(Muskuso ksilenas)

EB Nr.: 201–329–4

CAS Nr.: 81–15–2

vPvB

2013 m. vasario 21 d.

2014 m. rugpjūčio 21 d.

2.

4,4’-diamindifenilmetanas

(MDA)

EB Nr.: 202–974–4

CAS Nr.: 101–77–9

kancerogeninė

(1B kategorija)

2013 m. vasario 21 d.

2014 m. rugpjūčio 21 d.

3.

Heksabromciklododekanas

(HBCDD)

EB Nr.: 221–695–9,

247–148–4,

CAS Nr.: 3194–55–6

25637–99–4

alfa heksabromciklododekanas

CAS Nr.

:

134237–50–6,

beta heksabromciklododekanas

CAS Nr.

:

134237–51–7

gama heksabromciklododekanas

CAS Nr.

:

134237–52–8

PBT

2014 m. vasario 21 d.

2015 m. rugpjūčio 21 d.

4.

Bis(2-etilheksil)ftalatas

(DEHP)

EC Nr.: 204–211–0

CAS Nr.: 117–81–7

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2013 m. rugpjūčio 21 d.

2015 m. vasario 21 d.

Naudojimo pirminei vaistų pakuotei būdai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 726/2004, Direktyvoje 2001/82/EB ir (arba) Direktyvoje 2001/83/EB

 

5.

Benzilbutilftalatas

(BBP)

EC Nr.: 201–622–7

CAS Nr.: 85–68–7

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2013 m. rugpjūčio 21 d.

2015 m. vasario 21 d.

Naudojimo pirminei vaistų pakuotei būdai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 726/2004, Direktyvoje 2001/82/EB ir (arba) Direktyvoje 2001/83/EB

 

6.

Dibutilftalatas

(DBP)

EC Nr.: 201–557–4

CAS Nr.: 84–74–2

toksiška reprodukcijai

(1B kategorija)

2013 m. rugpjūčio 21 d.

2015 m. vasario 21 d.

Naudojimo pirminei vaistų pakuotei būdai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 726/2004, Direktyvoje 2001/82/EB ir (arba) Direktyvoje 2001/83/EB

 


(1)  Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii įtraukoje nurodyta data.

(2)  Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i įtraukoje nurodyta data.“ “


Top