Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0432

2007/432/EB: 2007 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2002/499/EB dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2495)

OJ L 161, 22.6.2007, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 275 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/432/oj

22.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 18 d.

kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2002/499/EB dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2495)

(2007/432/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimu 2002/499/EB, leidžiančiu nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos (2), valstybėms narėms ribotą laiką ir taikant konkrečius reikalavimus leidžiama nukrypti nuo kai kurių Direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Korėjos Respublikoje išvestų Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų.

(2)

Leidimas turėtų būti pratęstas, nes jį pagrindžiančios aplinkybės tebegalioja, o naujos informacijos, dėl kurios reikėtų persvarstyti konkrečius reikalavimus, nėra.

(3)

Todėl Sprendimą 2002/499/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/499/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio pirmojoje ir antrojoje pastraipoje įrašas „2008“ pakeičiamas įrašu „2010“.

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1 straipsnyje minėtas leidžiančias nukrypti nuostatas valstybės narės gali taikyti augalams, importuotiems į Bendriją šiais laikotarpiais:

Augalai

Laikotarpis

Chamaecyparis:

nuo 2004 6 1 iki 2010 12 31

Juniperus:

nuo 2004 11 1 iki 2005 3 31

nuo 2005 11 1 iki 2006 3 31

nuo 2006 11 1 iki 2007 3 31

nuo 2007 11 1 iki 2008 3 31

nuo 2008 11 1 iki 2009 3 31

nuo 2009 11 1 iki 2010 3 31

Pinus:

nuo 2004 6 1 iki 2010 12 31“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 53. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/775/EB (OL L 292, 2005 11 8, p. 11).


Top