Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0750

2006/750/EB: 2006 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/359/EB dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo ( Quercus L.) rąstų su žieve iškrovimo uostų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5142)

OJ L 302, 1.11.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 420–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 50 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/750/oj

1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/359/EB dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve iškrovimo uostų

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5142)

(2006/750/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstai su žieve iš esmės negali būti įvežami į Bendriją, nes gali patekti ąžuolo vytulį sukeliantis Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

(2)

2005 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimu 2005/359/EB, leidžiančiu nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve (2), laikantis tam tikrų sąlygų leidžiama importuoti tokius Jungtinių Valstijų kilmės rąstus.

(3)

Sprendimo 2005/359/EB 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tokius rąstus iškrauti galima tik šio Sprendimo II priede išvardytuose uostuose. Pasikonsultavus su kitomis valstybėmis narėmis, kaip nurodyta pirmiau minėto sprendimo 3 straipsnio 2 dalyje, Latvijos ir Slovėnijos prašymu II priedo uostų sąrašą tikslinga papildyti Rygos ir Koperio uostais, o Prancūzijos prašymu – iš II priedo sąrašo tikslinga išbraukti Lauterborgo uostą.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/359/EB II priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 114, 2005 5 4, p. 14.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

IŠKROVIMO UOSTAI

1.

Amsterdamo

2.

Antverpeno

3.

Arhuso

4.

Bilbao

5.

Bremeno

6.

Bremerhaveno

7.

Kopenhagos

8.

Hamburgo

9.

Klaipėdos

10.

Koperio

11.

Larnakos

12.

Leghorno

13.

Havro

14.

Lemesos

15.

Lisabonos

16.

Marselio

17.

Marsaxlokk

18.

Mugos (Muuga)

19.

Neapolio

20.

Nordenhamo

21.

Oporto

22.

Pirėjaus (Piraeus)

23.

Ravenos

24.

Rygos

25.

Rostoko

26.

Roterdamo

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Štralzundo

30.

Valencijos

31.

Valetos (Valletta)

32.

Venecijos

33.

Vigo

34.

Vismaro

35.

Zebriugės“


Top