EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0068

2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas nustatantis du PCB kiekio matavimo etaloninius metodus pagal Tarybos direktyvos 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) 10 straipsnio a punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 107)

OJ L 23, 25.1.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 21 - 21
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 21 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 63 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/68(1)/oj

32001D0068Oficialusis leidinys L 023 , 25/01/2001 p. 0031 - 0031


Komisijos sprendimas

2001 m. sausio 16 d.

nustatantis du PCB kiekio matavimo etaloninius metodus pagal Tarybos direktyvos 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) 10 straipsnio a punktą

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 107)

(2001/68/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyvą 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) [1], ypač į jos 10 straipsnio a punktą,

kadangi:

(1) Komisija pagal Direktyvos 96/59/EB 10 straipsnio a punktą yra įpareigota nustatyti etaloninius matavimo metodus, skirtus PCB kiekiui užterštose medžiagose nustatyti.

(2) Šiuo metu įmanoma nustatyti etaloninį metodą PCB kiekiui naftos produktuose ir panaudotose alyvose bei etaloninį metodą PCB kiekiui izoliaciniuose skysčiuose nustatyti.

(3) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyvos 75/442/EEB [2] 18 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos standartai EN 12766-1 bei prEN 12766-2 ir vėliau atnaujinti jų variantai taikomi kaip etaloninis metodas PCB kiekiui naftos produktuose ir panaudotose alyvose nustatyti.

2 straipsnis

Europos standartas IEC 61619 ir vėliau atnaujinti jo variantai taikomi kaip etaloninis metodas PCB kiekiui izoliaciniuose skysčiuose nustatyti.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trisdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 243, 1996 9 24, p. 31.

[2] OL L 78, 1991 3 26, p. 32.

--------------------------------------------------

Top