EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0293

Sujungtos bylos C-293/12 ir C-594/12: 2014 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje ( High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof (Airija, Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl ir kt. (C-594/12 )/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General (Elektroniniai ryšiai — Direktyva 2006/24/EB — Viešai prieinamų elektroninių ryšių ar viešųjų ryšių tinklų paslaugos — Teikiant tokias paslaugas generuojamų arba tvarkomų duomenų saugojimas — Galiojimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 11 straipsniai)

OJ C 175, 10.6.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 175/6


2014 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof (Airija, Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl ir kt. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Sujungtos bylos C-293/12 ir C-594/12) (1)

((Elektroniniai ryšiai - Direktyva 2006/24/EB - Viešai prieinamų elektroninių ryšių ar viešųjų ryšių tinklų paslaugos - Teikiant tokias paslaugas generuojamų arba tvarkomų duomenų saugojimas - Galiojimas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 11 straipsniai))

2014/C 175/07

Proceso kalbos: anglų ir vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl ir kt. (C-594/12)

Atsakovai: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

dalyvaujant: Irish Human Rights Commission

Dalykas

(Byla C-293/12)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/58/EB (OL L 105, p. 54) 3, 4 ir 6 straipsnių aiškinimas – Ieškovo teisių ribojimas mobiliosios telefonijos srityje – Suderinamumas su SESV 5 straipsnio 4 dalimi ir 21 straipsniu – Suderinamumas su Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 7, 8, 10 ir 41 straipsniais.

(Byla C-594/12)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Verfassungsgerichtshof – 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB (OL L 105, p. 54) 3–9 straipsnių galiojimas atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 9 ir 11 straipsnius – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir, be kita ko, jos 7, 8, 52 ir 53 straipsnių, 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 26 t., p. 102) išaiškinimas – Konstitucine teisena pareikštas ieškinys dėl tam tikrų federalinio telekomunikacijų įstatymo nuostatų, perkeliančių 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo, atitikties Konstitucijai.

Rezoliucinė dalis

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB negalioja.


(1)  OL C 258, 2012 8 25.

OL C 79, 2013 3 16.


Top