EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995D0553

1995 m. gruodžio 19 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų Sprendimas dėl Europos Sąjungos piliečių gynybos, vykdomos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų

OJ L 314, 28.12.1995, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 19 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2018; panaikino 32015L0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj

41995D0553Oficialusis leidinys L 314 , 28/12/1995 p. 0073 - 0076


Taryboje Posėdžiavusių Valstybių Narių Vyriausybių Atstovų Sprendimas

1995 m. gruodžio 19 d.

dėl Europos Sąjungos piliečių gynybos, vykdomos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų

(95/553/EB)

TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

nusprendę tęsti vis artimesnės jos piliečiams Sąjungos kūrimą,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartimi įvestą Sąjungos pilietybės sąvoką, kuri skiriasi nuo nacionalinės pilietybės sąvokos, tačiau jokiu būdu nėra jos pakaitalas,

norėdami vykdyti Europos bendrijos steigimo sutarties 8c straipsnyje nustatytą pareigą,

kadangi tokie susitarimai dėl bendros gynybos sutvirtins Sąjungos identiteto suvokimą trečiosiose šalyse;

atsižvelgdami į tai, kad susitarimų dėl bendros Sąjungos piliečių gynybos trečiosiose šalyse įvedimas taip pat sutvirtins Europos solidarumo idėjos suvokimą tarp pačių Sąjungos piliečių,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę į bet kurios valstybės narės diplomatinės ar konsulinės įstaigos teikiamą konsulinę gynybą, jei jo buvimo vietoje jo paties valstybė narė arba nuolat ją atstovaujanti kita valstybė neturi:

- pasiekiamos nuolatinės atstovybės arba

- pasiekiamo kompetentingo tokiems klausimams garbės konsulo.

2 straipsnis

1. Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, į kurias kreipiamasi, patenkina tokio piliečio prašymą dėl gynybos, jei jam pateikus pasą arba asmens tapatybės kortelę nustato, kad jis yra Sąjungos valstybės narės pilietis.

2. Jei šie dokumentai yra pamesti ar pavogti, prireikus patikrinus centrinėse valstybės narės, kurios pilietis suinteresuotas asmuo teigia esąs, institucijose arba artimiausioje tos valstybės diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, gali būti priimtas bet koks kitas pilietybės įrodymas.

3 straipsnis

Gynybą suteikiančios diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos elgiasi su pagalbos prašančiu asmeniu kaip su tos valstybės narės, kurią jos atstovauja, piliečiu.

4 straipsnis

Nepažeisdamos 1 straipsnio, diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos gali susitarti dėl praktinių efektyvaus prašymų dėl gynybos tvarkymo taisyklių.

5 straipsnis

1. 1 straipsnyje nurodyta gynyba apima:

a) pagalbą mirties atvejais;

b) pagalbą sunkių sužeidimų ar sunkių susirgimų atvejais;

c) pagalbą suėmimo ar įkalinimo atvejais;

d) pagalbą smurtinio nusikaltimo aukoms;

e) paramą nelaimę patyrusiems Sąjungos piliečiams ir jų repatriaciją.

2. Be to, valstybių narių diplomatinės atstovybės arba konsuliniai pareigūnai, dirbantys ne valstybėje narėje, gali, kiek leidžia jų įgaliojimai, padėti bet kuriam to kitomis aplinkybėmis prašančiam Sąjungos piliečiui.

6 straipsnis

1. Nepaisant 3 straipsnio ir išskyrus ypatingos skubos atvejus, be valstybės narės, kurios pilietis yra atitinkamas asmuo, kompetentingų institucijų sutikimo, kurį duoda Užsienio reikalų ministerija arba artimiausia diplomatinė atstovybė, Sąjungos piliečiui negali būti suteikiamas joks finansinis avansas ar finansinė pagalba ar perimamos jo išlaidos.

2. Jei valstybės narės, kurios pilietis yra prašytojas, institucijos aiškiai neatsisako nuo šio reikalavimo, prašytojas privalo pasižadėti grąžinti visą finansinio avanso ar paramos sumą bei apmokėti patirtas išlaidas ir, kai taikoma, sumokėti kompetentingų institucijų nurodytą konsulinį mokestį.

3. Pasižadėjimas atlyginti išlaidas įforminamas rašytiniu dokumentu, kuriuo nelaimę patyręs asmuo įsipareigoja grąžinti tos valstybės narės, kurios pilietis jis yra, Vyriausybei bet kokias už jį perimtas išlaidas ar jam išmokėtus pinigus bei visus taikomus mokesčius.

4. Valstybės narės, kurios pilietis yra prašytojas, Vyriausybė paprašyta atlygina padėjusios valstybės narės Vyriausybei visas išlaidas.

5. I ir II prieduose pateikiamos bendros pasižadėjimo atlyginti formos.

7 straipsnis

Praėjus penkeriems metams nuo įsigaliojimo, šis sprendimas turi būti patikslintas atsižvelgiant į įgytą patirtį ir Europos bendrijos steigimo sutarties 8c straipsnio tikslą.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja, kai visos valstybės narės praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kad visos šiam sprendimui taikyti reikalingos nacionalinės teisinės procedūros baigtos.

9 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Atienza Serna

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRIEDAS II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top