EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1030R(04)

2021 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 224 I, 2021 m. birželio 24 d.)

ST/5541/2022/INIT

OL L 79, 2022 3 9, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OL L 79, 2022 3 9, p. 38–39 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1030/corrigendum/2022-03-09/oj

2022 3 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/38


2021 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 224 I, 2021 m. birželio 24 d. )

2 puslapis, 1 straipsnio 1 dalis:

yra:

„1)

1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„7.

dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 (*1) I priede;

8.

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i)

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv)

portfelio valdymas,

v)

konsultacijos investicijų klausimais,

vi)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

9.

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii)

obligacijos ar kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius;

10.

pinigų rinkos priemonės – priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

11.

kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita.

(*1)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).“;“,"

turi būti:

„1)

1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„7.

Baltarusijos oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti Baltarusijos kompetentingų institucijų išduotą galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti arba jai lygiavertį dokumentą;

8.

dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 (*2) I priede;

9.

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i)

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv)

portfelio valdymas,

v)

konsultacijos investicijų klausimais,

vi)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

10.

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii)

obligacijos ar kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius;

11.

pinigų rinkos priemonės – priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

12.

kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita.

(*2)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).“;“."


Top