EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0999

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/999 2021 m. birželio 21 d. kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

ST/9745/2021/INIT

OL L 219I, 2021 6 21, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/999/oj

2021 6 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 219/55


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/999

2021 m. birželio 21 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

2021 m. gegužės 24 ir 25 d. Europos Vadovų Taryba priėmė išvadas, kuriose griežtai pasmerkė priverstinį „Ryanair“ orlaivio nutupdymą Minske (Baltarusija) 2021 m. gegužės 23 d. sukeliant grėsmę aviacijos saugai ir tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos sulaikė žurnalistą Ramaną Pratasevičių ir Sofią Sapiegą. Ji paragino Tarybą kuo greičiau patvirtinti papildomą asmenų ir subjektų sąrašą, remiantis atitinkama sankcijų sistema;

(3)

atsižvelgiant į to incidento rimtumą, į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede pateikiamą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtrauktas dar vienas subjektas;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2021 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 1 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į B lentelę „2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos“ įtraukiamas šis subjektas:

 

Pavadinimai

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavadinimai

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„15.

Belaeronavigatsia

valstybės valdoma įmonė

baltarusių k.: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adresas: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Valstybės valdoma įmonė BELAERONAVIGATSIA yra atsakinga už skrydžių valdymą Baltarusijoje. Todėl ji yra atsakinga už keleivinį skrydį FR4978 vykdžiusio orlaivio nukreipimą 2021 m. gegužės 23 d. į Minsko oro uostą be tinkamo pagrindimo. Šio politiškai motyvuoto sprendimo tikslas buvo areštuoti ir sulaikyti opozicijos žurnalistą Raman Pratasevich ir Sofia Sapega ir jis yra represijų prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją forma.

2021 6 21“

 

 

rusų k.: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Faksas: +375 (17) 213-41-63

Interneto svetainė: http://www.ban.by/

El. paštas: office@ban.by

Registracijos data: 1996 m.

Todėl valstybės valdoma įmonė BELAERONAVIGATSIA yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

 


Top