EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0339

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/339 2021 m. vasario 25 d. kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnis

OL L 68, 2021 2 26, p. 29–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/339/oj

2021 2 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/29


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/339

2021 m. vasario 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

remdamasi Tarybos sprendimo 2012/642/BUSP (2) peržiūros rezultatais, Taryba nusprendė, kad jame nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2022 m. vasario 28 d.;

(3)

turėtų būti iš dalies pakeisti motyvų pareiškimai dėl devynių fizinių ir trijų juridinių asmenų, įtrauktų į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateiktą į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede. Turėtų būti nurodyta visų atitinkamų asmenų įtraukimo į tame priede pateiktą sąrašą data;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (OL L 285, 2012 10 17, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

A.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys

 

Vardas, pavardė Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Vardas, pavardė

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras; buvęs prezidento apsaugos tarnybos vadovas

Gimimo data: 1956 2 7

Gimimo vieta: Smolensk (Smolenskas), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir taip pat buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą, kol 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų. Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske. 2014 m. spalio mėn. prezidentas A. Lukashenka (A. Lukašenka) apdovanojo jį 3-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“.

2004 9 24

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Pareigos: buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio (SOBR) vadas

Gimimo data: 1966 m.

Gimimo vieta: Vitebsk / Viciebsk Oblast, (Vitebsko sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų veteranų asociacija „Garbė“, Majakovskio g. 111, Minskas, 220028, Baltarusija

Lytis: vyras

Pagrindinis asmuo, susijęs su neišaiškintu Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimu Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadas.

Verslininkas, Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ vadovas.

2004 9 24

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Pareigos: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovas Buvęs vidaus reikalų ministras

Gimimo data: 1958 5 26

Gimimo vieta: Soltaniški, Grodno / Hrodna rajonas (Gardino sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Adresas: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas, K. Markso g. 38, 220016 Minskas, Baltarusija

Lytis: vyras

Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovas. Atsakingas už neišaiškintą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. V. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas / padėjėjas.

2004 9 24

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1946 8 5

Gimimo vieta: Onor, Sakhalin rajonas (Sachalino sritis), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Adresas: Baltarusijos Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų veteranų asociacija „Garbė“, Majakovskio g. 111, Minskas, 220028, Baltarusija

Lytis: vyras

Organizavo neišaiškintą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

2004 9 24

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas leitenantas; Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Gardino (Hrodna) srities inspektorius

Gimimo data: 1966 6 21

Gimimo vieta: Ordzhonikidze (Ordžonikidzė), buvusi SSRS (šiuo metu Vladikavkaz (Vladikaukazas), Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas vidaus reikalų ministro pareigas, buvo atsakingas už Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Gardino (Hrodna) srities inspektorius.

2020 10 2

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Pareigos: buvęs pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas, kriminalinės milicijos vadas, milicijos (policijos pajėgų) pulkininkas.

Gimimo data: 1975 2 14

Gimimo vieta: Minsk (Minskas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pirmojo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Jis tebėra kriminalinės milicijos vadas.

2020 10 2

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas leitenantas

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Minsko rajono/srities inspektorius

Gimimo data: 1965 4 29

Gimimo vieta: Vetkovski (Vetka) rajonas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija).

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Minsko rajono/srities inspektorius.

2020 10 2

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Pareigos: vidaus reikalų ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1966 9 21

Gimimo vieta: Yasinovataya (Jasinuvata), buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas, buvęs vidaus kariuomenės vadas

Pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1976 4 17

Gimimo vieta: Slonim (Slonimas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo ir VRM vidaus kariuomenės vado pareigas, buvo atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas ir Viešojo saugumo policijos vadovas.

2020 10 2

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Pareigos: vidaus kariuomenės vado pavaduotojas

Gimimo data: 1967 3 18

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vidaus kariuomenės vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Pareigos: specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vadas, pulkininkas leitenantas

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vado pareigas, yra atsakingas už SOBR pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Saugos ir saugumo skyriaus vadovas

Gimimo data: 1975 10 14

Gimimo vieta: Rublevsk (Rublevsko) kaimas, Kruglianskyi (Krugliansko) rajonas, Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas aukštas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Saugos ir saugumo skyriaus vadovo pareigas, dalyvauja vykdant VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Pareigos: Minsko miesto vykdomojo komiteto Specialiosios paskirties milicijos būrio OMON vadas

Gimimo data: 1972 6 1

Gimimo vieta: Gorodilovo kaimas, Minsko rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Vadovaudamas Minsko OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Minske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 10 2

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Pareigos: buvęs Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovas

Vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1975 5 5

Gimimo vieta: Malinovka (Malinovkos) kaimas, Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) rajonas/sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovo pareigas, buvo atsakingas už policijos pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip vidaus reikalų ministras.

2020 10 2

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Pareigos: buvęs Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovas

Minsko miesto policijos padalinio vadovo pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, buvo atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Minsko miesto policijos padalinio vadovo pavaduotojas ir kriminalinės policijos vadovas.

2020 10 2

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Pareigos: Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmojo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Pareigos: Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) rajono/srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas

Gimimo data: 1975 3 24

Gimimo vieta: Mogilev / Mahilou (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Gimimo data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Gimimo data: 1972 1 26

Gimimo vieta: Gomel / Homyel (Gomelis), Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Pareigos: Bresto rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gimimo data: 1971 12 22

Gimimo vieta: Kapyl (Kapylius), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Bresto rajono / srities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas ir turėdamas milicijos generolo majoro laipsnį, yra atsakingas už tame rajone / toje srityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Pareigos: Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) OMON būrio vadas

Gimimo data: 1975 9 20

Lytis: vyras

Vadovaudamas Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Vitebske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) OMON būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Gomel / Homyel (Gomelio) OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Gomel / Homyel (Gomelyje) vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Pareigos: Bresto OMON būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Bresto OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Breste vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

2020 10 2

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Baudžiamosios pataisos departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Lytis: vyras

Eidamas Baudžiamosios pataisos departamento, kuriam yra pavaldžios Vidaus reikalų ministerijos sulaikymo įstaigos, vadovo pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tose sulaikymo įstaigose laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais.

2020 10 2

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Pareigos: Minsko Akrestina sulaikymo centro direktorius

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Akrestina sulaikymo centro direktoriaus pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tame sulaikymo centre laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 10 2

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Pareigos: buvęs Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas.

Buvęs Saugumo tarybos valstybės sekretorius

Baltarusijos Respublikos prezidento padėjėjas, Bresto rajono / srities inspektorius

Gimimo data: 1964 6 19

Gimimo vieta: Radostovo (Radostovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas, buvo atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos prezidento padėjėjas, Bresto rajono / srities inspektorius.

2020 10 2

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1972 m.

Gimimo vieta: Borisov / Barisaw (Borisovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

2020 10 2

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Pareigos: buvęs Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Baltarusijos Respublikos ambasadorius Armėnijoje

Gimimo data: 1960 7 11

Gimimo vieta:Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas, buvo atsakingas už platų baudžiamųjų procesų naudojimą siekiant diskvalifikuoti opozicijos kandidatus prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir sukliudyti asmenims prisijungti prie Koordinavimo tarybos, kurią opozicija inicijavo, kad užginčytų tų rinkimų rezultatus.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos ambasadorius Armėnijoje

2020 10 02

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkė

Gimimo data: 1953 1 29

Gimimo vieta: Slutsk (Sluckas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojas

Gimimo data: 1964 10 30

Gimimo vieta: Kolomyia (Kolomyja), Ivano-Frankivsk (Ivano Frankivsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorė

Gimimo data: 1971 7 1

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1975 10 10

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1976 m.

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1969 1 3

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1959 8 6

Gimimo vieta: Podilsk (Podilskas), Odessa (Odesos) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1957 7 21

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1979 2 19

Gimimo vieta: Lyuban (Liubanė), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1970 9 26

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gimimo data: 1972 8 16

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Pareigos: Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gimimo data: 1976 11 2

Gimimo vieta: Zhlobin (Žlòbinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

2020 10 2

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexandr Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Pareigos: Baltarusijos Respublikos prezidentas

Gimimo data: 1954 8 30

Gimimo vieta: Kopys (Kopysės) gyvenvietė, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Kaip Baltarusijos prezidentas, vadovaujantis valstybės organams, yra atsakingas už smurtines represijas, kurias valstybės aparatas vykdė prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir po jų, visų pirma už pagrindinių opozicijos kandidatų pašalinimą, taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Pareigos: Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Saugumo tarybos narys

Gimimo data: 1975 11 28

Gimimo vieta: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais ir Saugumo tarybos nario pareigas, taip pat neoficialiai vykdydamas Baltarusijos saugumo pajėgų priežiūrą, yra atsakingas už valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Pareigos: Prezidento administracijos kanceliarijos vadovas

Gimimo data: 1963 1 14

Gimimo vieta: Stolitsa kaimas, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas prezidento administracijos kanceliarijos vadovo pareigas, jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už užtikrinimą, kad būtų įgyvendinamos prezidento galios vidaus ir užsienio politikos srityje. Tokiu būdu jis remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, be kita ko, šiam režimui vykdant valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų.

2020 11 6

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Pareigos: Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas, buvęs Valstybės kontrolės komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1966 9 8

Gimimo vieta: Privalka / Privalki kaimas, Grodno / Hrodna (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas ir anksčiau – Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio teisėtvarkos apsaugos ir prevencijos direktorato vadovas

Gimimo data: 1964 5 29

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio teisėtvarkos apsaugos ir prevencijos direktorato vadovo pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1970 3 25

Gimimo vieta: Cierabličy kaimas, Brest (Bresto) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexey Aleksandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Pareigos: buvęs Tyrimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, šiuo metu – Valstybinio teismo ekspertizės komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1973 9 7

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1974 7 17

Gimimo vieta: Rechitsa, Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Pareigos: Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojas

Gimimo data: 1973 8 1

Gimimo vieta: Brest (Brestas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Tyrimų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už šio komiteto vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma pradėtus tyrimus, nukreiptus prieš Koordinacinę tarybą ir taikius demonstrantus.

2020 11 6

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Pareigos: Operatyvinio analitinio centro vadovas

Gimimo data: 1971 8 1

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Operatyvinio analitinio centro vadovo pareigas, jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, kurios apima visų pirma ryšio su telekomunikacijų tinklais nutraukimą kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 11 6

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Pareigos: Informacijos ministro pavaduotojas

Gimimo data: 1972 7 10

Gimimo vieta: Koshelevo kaimas, Hrodna / Grodno (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, kurios apima visų pirma po 2020 m. prezidento rinkimų Informacijos ministerijai priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje – kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 11 6

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Pareigos: Baltarusijos prezidento atstovė spaudai

Gimimo data: 1984 2 16

Gimimo vieta: Minskas, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Mergautinė pavardė: Kirsanova (rašyba rusų kalba: Кирсанова) arba Selyun (rašyba rusų kalba: Селюн)

Lytis: moteris

Eidama Baltarusijos prezidento atstovės spaudai pareigas, ji yra glaudžiai susijusi su prezidentu ir atsakinga už prezidento žiniasklaidos veiklos koordinavimą, įskaitant pareiškimų rengimą ir dalyvavimo viešuose renginiuose organizavimą. Tokiu būdu ji remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą, be kita ko, šiam režimui vykdant valstybės aparato vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų. Būtent po 2020 m. prezidento rinkimų padarytais viešais pareiškimais, kuriais ginamas prezidentas ir kritikuojami opozicijos aktyvistai bei taikūs protestuotojai, ji padėjo kelti didelę grėsmę demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Baltarusijoje.

2020 11 6

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Pareigos: padalinio „ALFA“ vadas

Gimimo data: 1975 8 21

Lytis: vyras

Vadovaudamas padalinio „ALFA“ pajėgoms, yra atsakingas už tų pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 11 6

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alekseevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Pareigos: buvęs Saugumo tarybos valstybės sekretorius

Baltarusijos Respublikos ambasadorius Azerbaidžane

Gimimo data: 1967 6 25

Gimimo vieta: Revyaki kaimas, Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ėjęs Saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pareigas, jis buvo glaudžiai susijęs su prezidentu ir už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Toliau aktyviai veikia palaikydamas A.Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą kaip Baltarusijos ambasadorius Azerbaidžane.

2020 11 6

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Pareigos: Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas

Gimimo data: 1954 10 18

Gimimo vieta: Minsko rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, jis yra atsakingas už 2020 m. rugpjūčio 25 d. Konstitucinio Teismo priimtą sprendimą, kuriuo buvo įteisinti suklastotų rinkimų rezultatai. Tai reiškia, kad jis rėmė prieš taikius protestuotojus ir žurnalistus nukreiptos represijų ir bauginimo kampanijos, kurią vykdo valstybės aparatas, veiksmus ir sudarė jiems palankesnes sąlygas, todėl yra atsakingas už didelę grėsmę demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Baltarusijoje.

2020 11 6

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Pareigos: ministro pirmininko pavaduotojas, buvęs Minsko vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1962 7 19

Gimimo vieta: Zavoit, Narovlya (Naroulia) rajonas, Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSSR (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes vadovaujamas Minsko vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamo valdžios aparato Minske vykdytą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma už savavališkus taikių demonstrantų sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos. Padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus.

Šiuo metu eidamas Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigas toliau remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2020 12 17

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Pareigos: Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės valdybos pirmininkas, įmonės „Belteleradio“ vadovas

Gimimo data: 1977 1 20

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Šiuo metu eidamas Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės vadovo pareigas, jis yra atsakingas už valstybinės propagandos platinimą viešojoje žiniasklaidoje ir nuolat remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą. Tai apima žiniasklaidos kanalų naudojimą prezidento kadencijos tęstinumui remti, nepaisant suklastotų prezidento rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., ir vėlesnio ir pakartotinio susidorojimo su taikiais ir teisėtais protestais.

I. Eismont padarė viešą pareiškimą, kuriame kritikavo taikius protestuotojus ir atsisakė, kad apie protestus būtų pranešta žiniasklaidoje. Jis taip pat atleido iš darbo streikuojančius įmonės „Belteleradio“ darbuotojus ir todėl yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Pareigos: Grodno / Hrodna (Gardino) rajono/srities gubernatorius, buvęs sveikatos priežiūros ministras

Gimimo data: 1973 11 30

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas ankstesnes sveikatos priežiūros ministro pareigas, jis buvo atsakingas už sveikatos priežiūros tarnybų naudojimą susidorojant su taikiais protestuotojais, įskaitant greitosios pagalbos automobilių naudojimą vežant protestuotojus, kuriems buvo būtina medicinos pagalba, ne į ligonines, o į izoliavimo kameras. Jis padarė daug viešų pareiškimų, kuriuose kritikavo Baltarusijoje vykstančius taikius protestus; viename iš jų apkaltino protestuotojus, kad jie esą yra apsvaigę.

Šiuo metu eidamas vadovaujamas Gardino rajono/srities gubernatoriaus pareigas toliau remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą.

2020 12 17

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Pareigos: Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkė

Gimimo data: 1960 9 25

Gimimo vieta: Polotsk (Polockas), Vitebsk / Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Šiuo metu eidama vadovaujamas Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo tarybos pirmininkės pareigas, ji yra atsakinga už paramą prezidento sprendimams vidaus politikos srityje. Be to, ji yra atsakinga už suklastotų rinkimų, kurie įvyko 2020 m. rugpjūčio 9 d., organizavimą. Ji padarė viešų pareiškimų, kuriuose gynė brutalų saugumo aparato susidorojimą su taikiais demonstrantais.

2020 12 17

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Pareigos: pirmasis informacijos ministro pavaduotojas

Gimimo data: 1972 5 30

Gimimo vieta: Baranavichy (Baranovičiai), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas pirmojo informacijos ministro pavaduotojo pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 12 17

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Pareigos: informacijos ministras

Gimimo data: 1972 10 31

Gimimo vieta: Stolin (Stolinas), Brest (Bresto) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas informacijos ministro pareigas, jis yra atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę, visų pirma už Informacijos ministerijos po 2020 m. prezidento rinkimų priimtą sprendimą nutraukti prieigą prie nepriklausomų žiniatinklio svetainių ir apriboti interneto prieigą Baltarusijoje, kaip represijų prieš pilietinę visuomenę, taikius demonstrantus ir žurnalistus priemonę.

2020 12 17

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Pareigos: Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Gimimo data: 1973 4 21

Gimimo vieta: Glushkovichi (Gluškovičiai), Gomel / Homyel (Gomelio) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas jis yra atsakingas už tebesitęsiančias represijas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, visų pirma už baudžiamųjų bylų iškėlimą taikiems protestuotojams, opozicijos lyderiams ir žurnalistams po 2020 m. prezidento rinkimų. Be to, jis padarė viešų pareiškimų, kuriuose grasino bausmėmis „nesankcionuotų mitingų“ dalyviams.

2020 12 17

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Pareigos: Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1977 1 8

Lytis: vyras

Eidamas Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pavaduotojo pareigas, jis prižiūri daugelio įmonių veikimą. Jo vadovaujama įstaiga teikia finansinę, materialinę ir techninę, socialinę, namų ūkio ir medicininę paramą valstybės aparatui ir respublikinėms valdžios institucijoms. Jis yra glaudžiai susijęs su prezidentu ir toliau teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2020 12 17

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos administracijos vadovas ir vidaus kariuomenės vado pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1968 9 30

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės vado pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamos vidaus kariuomenės vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Pareigos: Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresnysis inspektorius specialiesiems reikalams

Gimimo data: 1990 6 8

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento vyresniojo inspektoriaus specialiesiems reikalams pareigas, yra atsakingas už valstybės aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, visų pirma pradėtus tyrimus opozicijos lyderių ir aktyvistų atžvilgiu.

2020 12 17

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Pareigos: Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Profilaktikos valdybos viršininkas

Gimimo data: 1979 1 1

Gimimo vieta: Minsk (Minsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo policijos Viešosios tvarkos apsaugos ir profilaktikos vyriausiosios valdybos Profilaktikos valdybos viršininko pareigas, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Pareigos: policijos pulkininkas, Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkas Vidaus reikalų ministerijoje

Gimimo data: 1974 10 3

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojo ir Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininko Vidaus reikalų ministerijoje pareigas ir būdamas policijos pulkininku, yra atsakingas už policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma taikių demonstrantų savavališką sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

2020 12 17

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Aleksandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Pareigos: Minsko rajono vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1975 7 2

Gimimo vieta: Novogrudok (Naugardukas), Grodno / Hrodna (Gardino) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko rajono vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, yra atsakingas už vietos administracijos, įskaitant kelis komitetus, priežiūrą. Todėl jis teikia paramą A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimui.

2020 12 17

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Pareigos: Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus (pagrindinis vidaus reikalų skyrius) viršininko pavaduotojas

Gimimo data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Vidaus reikalų vyriausiosios valdybos Masinių renginių skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už vietos aparato vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Dokumentais pagrįsta, kad jis asmeniškai dalyvavo neteisėtai sulaikant taikius protestuotojus.

2020 12 17

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Pareigos: Grodno / Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojas

Gimimo data: 1976 3 5

Gimimo vieta: Grodno / Hrodna (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Grodno / Hrodna (Gardino) viešojo saugumo policijos vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtą taikių protestuotojų sulaikymą.

2020 12 17

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Pareigos: policijos pulkininkas, Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadas

Gimimo data: 1979 7 23

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vado pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų kankinimą ir dalyvavo juos kankinant.

2020 12 17

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Pareigos: policijos pulkininkas leitenantas, Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovas

Gimimo data: 1980 10 31

Lytis: vyras

Eidamas Molodechno (Maladečinos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo neteisėtai sulaikytų protestuotojų mušimą. Be to, jis žiniasklaidai pateikė daug pareiškimų, žeminančių protestuotojus.

2020 12 17

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Pareigos: Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojas, Viešojo saugumo policijos vadovas

Gimimo data: 1971 1 27

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Sovetsky rajono policijos padalinio vadovo pavaduotojo ir Viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už jo vadovaujamų vietos policijos pajėgų vykdomą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

Pasak liudytojų, jis asmeniškai prižiūrėjo taikių protestuotojų sulaikymą ir neteisėtai sulaikytų asmenų mušimą.

2020 12 17

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Aleksandr) Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Pareigos: Minsko Moskovski rajono teismo pirmininkas

Gimimo data: 1988 5 16

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski rajono teismo pirmininko pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės ir pasitikima apsimestinių liudytojų pareiškimais.

Jis prisidėjo prie baudų skyrimo protestuotojams, žurnalistams ir opozicijos lyderiams ir jų sulaikymo po 2020 m. prezidento rinkimų.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Pareigos: Gomel / Homyel (Gomelio) Sovestsky rajono teismo teisėjas

Lytis: vyras

Eidamas Gomel / Homyel (Gomelio) Sovetsky rajono teismo teisėjo pareigas, yra atsakingas už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jo prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl jis yra atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Pareigos: Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėja

Lytis: moteris

Eidama Mogilev / Mahiliou (Mogiliavo) Leninsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos aktyvisto ir kandidatės prezidento rinkimuose Svetlana Tsikhanouskaya sutuoktinio Siarhei Tsikhanousky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Pareigos: Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1974 2 27

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos nario ir streikų komiteto vadovo Sergei Dylevsky nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Pareigos: Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1990 4 9

Lytis: moteris

Eidama Minsko Oktyabrsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Pareigos: Minsko Partizanski rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1979 12 2

Lytis: moteris

Eidama Minsko Partizanski rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už Koordinacinės tarybos vadovės Mariya Kalesnikava nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Pareigos: Minsko Sovetsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1965 9 11

Lytis: moteris

Eidama Minsko Sovetsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Pareigos: Minsko Centro rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1984 1 14

Lytis: moteris

Eidama Minsko Centro rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus, visų pirma už opozicijos kandidato prezidento rinkimuose Viktar Babarika nuteisimą. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Pareigos: Minsko Zavodsky rajono teismo teisėja

Gimimo data: 1974 11 26

Lytis: moteris

Eidama Minsko Zavodsky rajono teismo teisėjos pareigas, atsakinga už daugelį politiškai motyvuotų sprendimų, nukreiptų prieš žurnalistus, opozicijos lyderius, aktyvistus ir protestuotojus. Buvo pranešama, kad jos prižiūrimuose teismo procesuose buvo pažeidžiamos gynybos teisės.

Todėl ji yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kenkimą teisinei valstybei, taip pat už prisidėjimą prie represijų prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Aleksandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Pareigos: verslininkas, holdingo „Amkodor Holding“ savininkas

Gimimo data: 1959 1 12

Gimimo vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon (Oršos rajonas), Vitebsk/Viciebsk (Vitebsko) rajonas / sritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš pagrindinių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų ir turi verslo interesų statybos, mašinų gamybos, žemės ūkio ir kituose sektoriuose.

Pranešama, kad jis yra vienas iš asmenų, turėjusių daugiausiai naudos iš privatizavimo procesų, vykusių A. Lukashenka (A. Lukašenkai) einant prezidento pareigas. Jis taip pat yra A. Lukashenka (A. Lukašenkai) palankios visuomeninės asociacijos „Belaya Rus“ prezidiumo ir Baltarusijos Respublikos verslumo plėtojimo tarybos narys.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 m. liepos mėn. jis viešai pareiškė smerkiąs opozicijos protestus Baltarusijoje ir taip prisidėjo prie pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijų.

2020 12 17

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Pareigos: verslininkas, „Bremino Group“ bendrasavininkis

Gimimo data: 1963 5 4

Gimimo vieta: buv. Ukrainos SSR (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Jis yra vienas iš pagrindinių Baltarusijoje veiklą vykdančių verslininkų ir turi verslo interesų naftos, anglių tranzito, bankininkystės ir kituose sektoriuose.

Jis yra „Bremino Group“ – bendrovės, kuri naudojosi mokesčių lengvatomis ir kitų formų Baltarusijos administracijos teikiama parama, – bendrasavininkis.

Todėl jis iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

B.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

 

Pavardė ir vardas Perraša

iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adresas: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, Baltarusija

Interneto svetainė: https://bte.by/

El. pašto adresas: mail@bte.by

„Beltechexport“ yra privatus subjektas, eksportuojantis Baltarusijos valstybės valdomų bendrovių pagamintus ginklus ir karinę įrangą į Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos ir Artimųjų Rytų šalis. „Beltechexport“ yra glaudžiai susijusi su Baltarusijos gynybos ministerija.

Todėl „Beltechexport“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia, pati būdama naudinga prezidento administracijai.

2020 12 17

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Adresas: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Registracijos numeris: Dana Astra: 191295361

Interneto svetainė: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

El. pašto adresas: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26-93 290; +375 17 39-39 465

„Dana Holdings / Dana Astra“ yra viena pagrindinių nekilnojamojo turto vystytojų ir statytojų Baltarusijoje. Bendrovei buvo suteikti žemės sklypai kelių didelių gyvenamųjų kompleksų ir verslo centrų statybai.

„Dana Holdings / Dana Astra“ savininkai palaiko artimus ryšius su prezidentu Lukashenka (Aleksandru Lukašenka). Prezidento marti Liliya Lukashenka bendrovėje užėmė aukštas pareigas.

Todėl „Dana Holdings / Dana Astra“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

3.

GHU – Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas

Главное хозяйственное управление

Adresas: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Interneto svetainė: http://ghu.by

El. pašto adresas: ghu@ghu.by

Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktoratas (GHU) yra didžiausia negyvenamojo nekilnojamojo turto rinkos veikėja Baltarusijoje ir kontroliuoja daug bendrovių.

Prezidentas Lukashenka (Aleksandras Lukašenka) paprašė Viktor Sheiman, kuris eidamas Baltarusijos prezidento Turto valdymo direktorato vadovo pareigas tiesiogiai kontroliuoja GHU, prižiūrėti 2020 m. prezidento rinkimų saugumą.

Todėl GHU iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

2020 12 17

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

Adresas: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Registracijos numeris (УНН/ИНН): 190950894 (Baltarusija); 7704734000/770301001 (Rusija).

Interneto svetainė: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240-36-50

El. pašto adresas: s@synesis.by

„LLC Synesis“ užtikrina Baltarusijos institucijoms sekimo platformą, kuri gali atlikti paieškas pagal vaizdo įrašus, atlikti jų analizes ir pasitelkti veido atpažinimo programinę įrangą, todėl bendrovė yra atsakinga už Baltarusijos valstybės aparato vykdomas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas.

„Synesis“ darbuotojams draudžiama bendrauti baltarusių kalba, tokiu būdu bendrovė remia A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo vykdomą diskriminacijos kalbos pagrindu politiką.

Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) ir Vidaus reikalų ministerija yra nurodytos kaip „Synesis“ sukurtos sistemos naudotojos. Todėl bendrovė iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

„Synesis“ vykdomasis direktorius Alexander Shatrov viešai kritikavo protestuotojus prieš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimą ir teigė, kad demokratijos trūkumas Baltarusijoje yra nereikšmingo masto.

2020 12 17

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Adresas: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Tel.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

El. pašto adresas: marketing@agat-emz.by

Interneto svetainė: https://agat-emz.by/

„AGAT Electromechanical Plant OJSC“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl „AGAT electromechanical Plant OJSC“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Bendrovė gamina protestams suvaldyti skirtą užtvaros sistemą „Rubezh“. „Rubezh“, buvo naudojama prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Interneto svetainė: 140zavod.org

„140 Repair Plant“ yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl „140 Repair Plant“ iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

Bendrovė gamina transportavimui skirtas ir šarvuotąsias transporto priemones, kurios buvo naudojamos prieš taikias demonstracijas, vykusias po 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, todėl bendrovė yra atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2020 12 17

7.

MZKT (dar žinoma kaip VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Interneto svetainė: www.mzkt.by

MZKT (dar žinoma kaip VOLAT) yra Baltarusijos Respublikos valstybinio karo pramonės komiteto (dar žinomo kaip SAMI, angl. State Military Industrial Committee) dalis; ji yra atsakinga už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą ir yra pavaldi Baltarusijos ministrų tarybai ir prezidentui. Todėl MZKT (dar žinoma kaip VOLAT) iš A. Lukashenka (A. Lukašenkos) režimo gauna naudos ir jį remia.

MZKT darbuotojai, protestavę prezidento Lukashenka (Aleksandro Lukašenkos) vizito į gamyklą metu ir pradėję streiką po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų, buvo atleisti, todėl bendrovė yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus.

2020 12 17


Top