EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1395

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1395 2020 m. spalio 5 d. dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą atnaujinimo, leidimo jį naudoti kaip dedeklinių vištaičių lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Evonik Nutrition & Care GmbH“), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/6704

OJ L 324, 6.10.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1395/oj

6.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1395

2020 m. spalio 5 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą atnaujinimo, leidimo jį naudoti kaip dedeklinių vištaičių lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Evonik Nutrition & Care GmbH“), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir jo atnaujinimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1292/2008 (2) Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 leista 10 metų naudoti kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnį kartu su jo 7 straipsniu leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kaip pašarų priedą turėtojas pateikė prašymą atnaujinti leidimą jį naudoti mėsiniams viščiukams ir dėl naujo leidimo naudoti jį dedeklinėms vištaitėms, prašydamas priedą priskirti prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020 m. sausio 28 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pareiškėjas pateikė duomenų, iš kurių matyti, kad priedas atitinka leidimo suteikimo sąlygas. Tarnyba patvirtino savo ankstesnes išvadas, kad Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 nedaro neigiamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugumui ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad ši medžiaga nedirgina odos ir (arba) akių, arba nėra odą jautrinanti medžiaga, tačiau turėtų būti laikoma kvėpavimo takus galinčia jautrinti medžiaga. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, visų pirma priedo naudotojų, sveikatai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad priedas gali būti veiksmingas dedeklinėms vištaitėms;

(5)

atlikus Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti atnaujintas leidimas naudoti minėtą priedą;

(6)

atnaujinus leidimą naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kaip pašarų priedą pagal šio reglamento priede nustatytas sąlygas, Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 turėtų būti panaikintas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytą priedą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, dedeklinėms vištaitėms ir tos pačios kategorijos ir funkcinės grupės atžvilgiu mėsiniams viščiukams atnaujinamas tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) kaip pašarų priedą (OL L 340, 2008 12 19, p. 36).

(3)  EFSA Journal 2020;18(2):6014.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1822

Evonik Nutrition & Care GmbH

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Priedo sudėtis

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

1 × 109 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

Mėsiniai viščiukai

Dedeklinės vištaitės

1 × 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Gali būti naudojamas pašare, kurio sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: diklazurilo, natrio monezino arba nikarbazino.

3.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir mūvint pirštines.

2030 10 26

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bacillus amyloliquefaciens sporos CECT 5940

Analizės metodas  (1)

Apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas, naudojant triptono sojos agarą (EN 15 784 )

Identifikavimas: impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) metodas.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top