EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1387

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1387 2020 m. spalio 2 d. kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis

OL L 319I, 2020 10 2, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1387/oj

2.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 319/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1387

2020 m. spalio 2 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai;

(2)

2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje buvo surengti prezidento rinkimai, kurie, kaip paaiškėjo, neatitiko tarptautinių standartų, juos aptemdė prieš nepriklausomus kandidatus nukreiptos represijos ir žiaurus susidorojimas su taikiais protestuotojais iš karto po rinkimų. 2020 m. rugpjūčio 11 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje įvertino, kad rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Taip pat buvo nurodyta, kad galėtų būti imtasi priemonių prieš tuos, kurie atsakingi už smurtą, nepagrįstus areštus ir rinkimų rezultatų suklastojimą;

(3)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje rimtumą, 40 asmenų turėtų būti įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede išdėstytą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

Į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedą įtraukiami šie asmenys:

 

Pavardė ir vardas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Vidaus reikalų ministras, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gim. data: 1966 6 21

Gim. vieta: Ordzhonikidze (Ordžonikidzė), buvusi SSRS, (šiuo metu Vladikavkaz (Vladikavkazas), Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas vidaus reikalų ministro pareigas, yra atsakingas už Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Vidaus reikalų ministerijos pirmasis ministro pavaduotojas, kriminalinės milicijos vadas Milicijos (policijos pajėgų) pulkininkas.

Gim. data: 1975 2 14

Gim. vieta: Minsk (Minskas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija).

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pirmojo ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Vidaus reikalų ministerijos ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gim. data: 1965 4 29

Gim. vieta: Vetkovski (Vetka), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija).

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Vidaus reikalų ministerijos ministro pavaduotojas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gim. data: 1966 9 21

Gim. vieta: Yasinovataya (Jasinuvata), buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Vidaus reikalų ministerijos ministro pavaduotojas, vidaus kariuomenės vadas

Gim. data: 1976 4 17

Gim. vieta: Slonim (Slonimas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija).

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ministro pavaduotojo ir VRM vidaus kariuomenės vado pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Vidaus kariuomenės vado pavaduotojas

Gim. data: 1967 3 18

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vidaus kariuomenės vado pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už VRM pajėgų, ypač jo vadovaujamos vidaus kariuomenės, vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vadas

Lytis: vyras

Eidamas Vidaus reikalų ministerijos specialiojo greitojo reagavimo padalinio (SOBR) vado pareigas, yra atsakingas už SOBR pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander SvyatoslavovichSHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Vidaus reikalų ministerijos Saugos ir saugumo skyriaus vadovas

Gim. data: 1975 10 14

Gim. vieta: Rublevsk (Rublevsko) kaimas, Kruglianskyi (Krugliansko) rajonas, Mogilev (Mogiliavo) apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas aukštas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Saugos ir saugumo skyriaus vadovo pareigas, dalyvauja vykdant VRM pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Minsko miesto vykdomojo komiteto Specialiosios paskirties milicijos būrio OMON (Special Purpose Police Detachment) vadas

Gim. data: 1972 6 1

Gim. vieta: Gorodilovo kaimas, Minsko apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Vadovaudamas Minsko OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Minske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovas

Gim. data: 1975 5 5

Gim. vieta: Malinovka (Malinovkos) kaimas, Mogilev (Mogiliavo) apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Minsko miesto vykdomojo komiteto Pagrindinio vidaus reikalų direktorato vadovo pareigas, yra atsakingas už policijos pajėgų vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, taip pat žurnalistų bauginimą ir smurtą prieš juos.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono policijos padalinio vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pirmojo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Moskovski (Maskvos) rajono vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už tame rajone vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį, įskaitant kankinimą.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Gomelio apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas

Gim. data: 1975 3 24

Gim. vieta: Mahilou/Mogilev (Mogiliavas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomelio/Homvel apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas, yra atsakingas už toje apskrityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Gomelio/Homvel apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas

Gim. data: 1977 7 26

Lytis: vyras

Eidamas Gomelio/Homvel apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir kriminalinės policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už toje apskrityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Gomelio/Homvel apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojas, viešojo saugumo policijos vadovas

Gim. data: 1972 1 26

Gim. vieta: Gomel/Homvel (Gomelis), Gomelio/Homvel apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Gomelio/Homvel apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pavaduotojo ir viešojo saugumo policijos vadovo pareigas, yra atsakingas už toje apskrityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Bresto apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Gim. data: 1971 12 22

Gim. vieta: Kapyl, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas Bresto apskrities vykdomojo komiteto vidaus reikalų departamento vadovo pareigas ir turėdamas milicijos generolo majoro laipsnį, yra atsakingas už toje apskrityje vykdomą represijų prieš taikius protestuotojus ir jų bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką sulaikymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš juos ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Vitebsko/Viciebsk OMON (Special Purpose Police Detachment) būrio vadas

Gim. data: 1975 9 20

Lytis: vyras

Vadovaudamas Vitebsko/Viciebsk OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Vitebske vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Gomelio/Homvel OMON (Special Purpose Police Detachment) būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Gomelio/Homvel OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Gomelyje/Homvel vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Bresto OMON (Special Purpose Police Detachment) būrio vadas

Lytis: vyras

Vadovaudamas Bresto OMON pajėgoms, yra atsakingas už OMON pajėgų Breste vadovaujamą represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Baudžiamosios pataisos departamento vadovas, milicijos (policijos pajėgų) generolas majoras

Lytis: vyras

Eidamas Baudžiamosios pataisos departamento, kuriam yra pavaldžios VRM sulaikymo įstaigos, vadovo pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tose sulaikymo įstaigose laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų, ir už bendrą žiaurų susidorojimą su taikiais protestuotojais.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Minsko Akrestina sulaikymo centro direktorius

Lytis: vyras

Eidamas Minsko Akrestina sulaikymo centro direktoriaus pareigas, yra atsakingas už nežmonišką ir žeminantį elgesį, įskaitant kankinimą, su tame sulaikymo centre laikomais piliečiais, po 2020 m. prezidento rinkimų.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валéрый Пáўлавiч

Image 1

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Buvęs Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas. Šiuo metu Baltarusijos saugumo tarybos valstybės sekretorius

Gim. data: 1964 6 19

Gim. vieta: Radostovo (Radostovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Anksčiau ėjęs vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pareigas, buvo atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmasis pavaduotojas

Gim. data: 1972 m.

Gim. vieta: Borisov/Barisaw (Borisovas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas.

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojas

Lytis: vyras

Eidamas vadovaujamas Valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už KGB dalyvavimą vykdant represijų ir bauginimo kampaniją po 2020 m. prezidento rinkimų, kuri apima visų pirma savavališką taikių demonstrantų ir opozicijos narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Buvęs Baltarusijos Respublikos generalinis prokuroras

Gim. data: 1960 7 11

Gim. vieta: Hrodna/Grodno (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Eidamas generalinio prokuroro pareigas, buvo atsakingas už platų baudžiamųjų procesų naudojimą siekiant diskvalifikuoti opozicijos kandidatus prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir sukliudyti asmenims prisijungti prie Koordinavimo tarybos, kurią opozicija inicijavo, kad užginčytų tų rinkimų rezultatus.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkė

Gim. data: 1953 1 29

Gim. vieta: Slutsk (Sluckas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininkės pavaduotojas Gim. data: 1964 10 30

Gim. vieta:

Kolomyia (Kolomyja), Ivano-Frankivsk (Ivano Frankivsko) apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: vyras

Eidamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojo pareigas, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorė.

Gim. data: 1971 7 1

Lytis: moteris

Eidama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) sekretorės pareigas, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos vadovybė visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gim. data: 1975 10 10

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gim. data: 1976 m.

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gim. data: 1969 1 3

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gim. data: 1959 8 6

Gim. vieta: Podilsk (Podilskas), Odesos apskritis, buvusi SSRS (šiuo metu Ukraina)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gim. data: 1957 7 21

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gim. data: 1979 2 19

Gim. vieta: Lyuban, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gim. data: 1970 9 26

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys

Gim. data: 1972 8 16

Gim. vieta: Hrodna/Grodno (Gardinas), buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: vyras

Būdamas Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narys, yra atsakingas už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė

Gim. data: 1976 11 2

Gim. vieta: Zhlobin, buvusi SSRS (šiuo metu Baltarusija)

Lytis: moteris

Būdama Centrinės rinkimų komisijos (CRK) kolegijos narė, yra atsakinga už CRK vykdytą netinkamą 2020 m. prezidento rinkimų proceso organizavimą, jo neatitiktį pagrindiniams tarptautiniams sąžiningumo ir skaidrumo standartams ir rinkimų rezultatų klastojimą.

CRK ir jos kolegija visų pirma organizavo tai, kad CRK, remdamasi melagingais motyvais, atmestų tam tikrų opozicijos kandidatų kandidatūras, ir nustatė neproporcingus apribojimus stebėtojams balsavimo vietose. CRK taip pat užtikrino, kad jos prižiūrimos rinkimų komisijos būtų sudarytos šališkai.“


Top