EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1858

Komisijos reglamentas (ES) 2019/1858 2019 m. lapkričio 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7910

OJ L 286, 7.11.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1858/oj

7.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/7


Komisijos reglamentas (ES) 2019/1858

2019 m. lapkričio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

medžiaga 4-(3-etoksi-4-hidroksifenil)butan-2-onas (CAS Nr. 569646-79-3), kuriai pagal Tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą yra priskirtas pavadinimas Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB), atlieka konservanto ir odos kondicionavimo medžiagos funkciją. Šiuo metu ši medžiaga nėra įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 sąrašą;

(2)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) savo 2017 m. balandžio 7 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad pagal bendrą poveikio scenarijų ne didesnės kaip 0,7 % koncentracijos medžiaga HEPB gali būti laikoma saugia, kai naudojama kaip konservantas nuplaunamuose, burnos priežiūros ir nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose. VSMK taip pat padarė išvadą, kad reikėtų pateikti daugiau įrodymų, paneigiančių, kad medžiaga dirgina akis;

(3)

keletui valstybių narių išreiškus susirūpinimą, kad HEPB gali dirginti akis, ir pareiškėjui pateikus papildomus mokslinius duomenis, VSMK savo 2019 m. kovo 5 d. nuomonėje (3) padarė išvadą, kad pagal bendrą poveikio scenarijų naudoti ne didesnės kaip 0,7 % koncentracijos medžiagą HEPB kaip konservantą nuplaunamuose, burnos priežiūros ir nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose yra saugu, nes ji nedirgina akių;

(4)

atsižvelgiant į minėtas nuomones ir technikos bei mokslo pažangą, medžiagą HEPB turėtų būti leidžiama naudoti kaip konservantą nuplaunamuose, burnos priežiūros ir nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, kai jos koncentracija paruoštame naudoti preparate ne didesnė kaip 0,7 %;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKEr


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  VSMK (Vartotojų saugos mokslinis komitetas), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 2017 m. balandžio 7 d.

(3)  VSMK (Vartotojų saugos mokslinis komitetas), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 – Submission II eye irritation, 2018 m. gruodžio 21 d. pirminė versija, 2019 m. kovo 5 d. galutinė versija, SCCS/1604/18.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas papildomas šiuo įrašu:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Sąlygos

Naudojimo sąlygos ir įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija paruoštame naudoti preparate

Kita

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„60

4-(3-etoksi-4-hidroksifenil)butan-2-onas

Hydroxyethoxyphenyl Butanone

569646-79-3

933-435-8

 

0,7 %“

 

 


Top