EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1163

2019 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1163, kuriuo nustatomas bendras valstybių narių kompetentingų institucijų kontaktinių duomenų sąrašas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai, ir todėl iš dalies keičiami tam tikrų reglamentų dėl ribojamųjų priemonių priedai

OL L 182, 2019 7 8, p. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1163/oj

8.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163

2019 m. liepos 5 d.

kuriuo nustatomas bendras valstybių narių kompetentingų institucijų kontaktinių duomenų sąrašas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai, ir todėl iš dalies keičiami tam tikrų reglamentų dėl ribojamųjų priemonių priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (1), ypač į jo 7 straipsnį, 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (2), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies b punktą, 2003 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui (3), ypač į jo 6a straipsnį, 2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (4), ypač į jo 11 straipsnio c punktą, 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei (5), ypač į jo 11 straipsnio a punktą, 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1183/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (6), ypač į jo 9 straipsnio 6 dalį, 2006 m. vasario 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 305/2006, nustatantį specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme (7), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalies b punktą, 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (8), ypač į jo 8 straipsnį, 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1412/2006 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Libanui (9), ypač į jo 5 straipsnį, 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1284/2009, kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės (10), ypač į jo 15 straipsnį, 2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise (11), ypač į jo 11 straipsnį, 2011 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 270/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte (12), ypač į jo 11 straipsnį, 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (13), ypač į jo 11 straipsnį, 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (14), ypač į jo 10 straipsnį, 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (15), ypač į jo 31 straipsnį, 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (16), ypač į jo 45 straipsnį, 2012 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 377/2012 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje (17), ypač į jo 10 straipsnį, 2013 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 (18), ypač į jo 7 straipsnį, 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (19), ypač į jo 13 straipsnį, 2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (20), ypač į jo 16 straipsnį, 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (21), ypač į jo 13 straipsnį, 2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005 (22), ypač į jo 14 straipsnį, 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (23), ypač į jo 7 straipsnį, 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (24), ypač į jo 14 straipsnį, 2015 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2014 (25), ypač į jo 19 straipsnį, 2015 m. spalio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje (26), ypač į jo 12 straipsnį, 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (27), ypač į jo 20 straipsnio a punktą, 2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/1686, kuriuo nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, taikomos ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ bei su jomis susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms (28), ypač į jo 17 straipsnį, 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (29), ypač į jo 46 straipsnio a punktą, 2017 m. rugsėjo 28 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje (30), ypač į jo 12 straipsnio 5 dalį, 2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje (31), ypač į jo 17 straipsnio 5 dalį, 2018 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) 2018/1542 dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių (32), ypač į jo 12 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant suderinti ir atnaujinti valstybių narių kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis pagal tam tikrus reglamentus dėl ribojamųjų priemonių, šiame reglamente nustatomas bendras valstybių narių kompetentingų institucijų kontaktinių duomenų sąrašas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Komisijai;

(2)

šiame reglamente nustatytas bendras valstybių narių kompetentingų institucijų kontaktinių duomenų sąrašas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Komisijai, pakeičia konkrečius sąrašus, nustatytus Tarybos reglamente (EB) Nr. 2580/2001, Tarybos reglamente (EB) Nr. 881/2002, Tarybos reglamente (EB) Nr. 147/2003, Tarybos reglamente (EB) Nr. 1210/2003, Tarybos reglamente (EB) Nr. 314/2004, Tarybos reglamente (EB) Nr. 1183/2005, Tarybos reglamente (EB) Nr. 305/2006, Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2006, Tarybos reglamente (EB) Nr. 1412/2006, Tarybos reglamente (ES) Nr. 1284/2009, Tarybos reglamente (ES) Nr. 101/2011, Tarybos reglamente (ES) Nr. 270/2011, Tarybos reglamente (ES) Nr. 359/2011, Tarybos reglamente (ES) Nr. 753/2011, Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012, Tarybos reglamente (ES) Nr. 267/2012, Tarybos reglamente (ES) Nr. 377/2012, Tarybos reglamente (ES) Nr. 401/2013, Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014, Tarybos reglamente (ES) Nr. 224/2014, Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, Tarybos reglamente (ES) Nr. 747/2014, Tarybos reglamente (ES) Nr. 833/2014, Tarybos reglamente (ES) Nr. 1352/2014, Tarybos reglamente (ES) 2015/735, Tarybos reglamente (ES) 2015/1755, Tarybos reglamente (ES) 2016/44, Tarybos reglamente (ES) 2016/1686, Tarybos reglamente (ES) 2017/1509, Tarybos reglamente (ES) 2017/1770, Tarybos reglamente (ES) 2017/2063 ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1542, todėl šie reglamentai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

2 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

3 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 147/2003 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

4 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1210/2003 V priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

5 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 314/2004 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

6 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1183/2005 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

7 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 305/2006 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

8 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2006 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

9 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1412/2006 priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

10 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1284/2009 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

11 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 101/2011 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

12 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 270/2011 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

13 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

14 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 753/2011 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

15 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 36/2012 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

16 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 X priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

17 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 377/2012 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

18 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 401/2013 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

19 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 208/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

20 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 224/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

21 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

22 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 747/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

23 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

24 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1352/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

25 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2015/735 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

26 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2015/1755 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

27 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2016/44 IV priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

28 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2016/1686 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

29 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2017/1509 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

30 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2017/1770 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

31 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2017/2063 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

32 straipsnis

Tarybos reglamento (ES) 2018/1542 II priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu sąrašu.

33 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovė


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(2)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

(3)  OL L 24, 2003 1 29, p. 2.

(4)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.

(5)  OL L 55, 2004 2 24, p. 1.

(6)  OL L 193, 2005 7 23, p. 1.

(7)  OL L 51, 2006 2 22, p. 1.

(8)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(9)  OL L 267, 2006 9 27, p. 2.

(10)  OL L 346, 2009 12 23, p. 26.

(11)  OL L 31, 2011 2 5, p. 1.

(12)  OL L 76, 2011 3 22, p. 4.

(13)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.

(14)  OL L 199, 2011 8 2, p. 1.

(15)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.

(16)  OL L 88, 2012 3 24, p. 1.

(17)  OL L 119, 2012 5 4, p. 1.

(18)  OL L 121, 2013 5 3, p. 1.

(19)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.

(20)  OL L 70, 2014 3 11, p. 1.

(21)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.

(22)  OL L 203, 2014 7 11, p. 1.

(23)  OL L 229, 2014 7 31, p. 1.

(24)  OL L 365, 2014 12 19, p. 60.

(25)  OL L 117, 2015 5 8, p. 13.

(26)  OL L 257, 2015 10 2, p. 1.

(27)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.

(28)  OL L 255, 2016 9 21, p. 1.

(29)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.

(30)  OL L 251, 2017 9 29, p. 1.

(31)  OL L 295, 2017 11 14, p. 21.

(32)  OL L 259, 2018 10 16, p. 12.


PRIEDAS

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top