EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1462

2018 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1462, kuriuo dėl tam tikrų sorbitano esterių (E 491 sorbitano monostearato, E 492 sorbitano tristearato ir E 495 sorbitano monopalmitato) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/6185

OJ L 245, 1.10.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1462/oj

1.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1462

2018 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo dėl tam tikrų sorbitano esterių (E 491 sorbitano monostearato, E 492 sorbitano tristearato ir E 495 sorbitano monopalmitato) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 14 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šios specifikacijos gali būti atnaujintos Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(3)

2014 m. spalio 14 d. buvo pateikta paraiška iš dalies pakeisti maisto priedų sorbitano monostearato (E 491), sorbitano tristearato (E 492) ir sorbitano monopalmitato (E 495) specifikacijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį su paraiška supažindintos valstybės narės;

(4)

šiuo metu galiojančiose Sąjungos specifikacijose nustatytas sorbitano monostearato (E 491), sorbitano tristearato (E 492) ir sorbitano monopalmitato (E 495) stingimo temperatūrų intervalas (identifikavimo parametras);

(5)

pareiškėjas prašo iš Sąjungos specifikacijų išbraukti nuorodą į stingimo intervalą kaip sorbitano monostearato (E 491), sorbitano tristearato (E 492) ir sorbitano monopalmitato (E 495) identifikavimo metodą, nes jis nėra optimalus identifikavimo metodas dėl aiškios ir bendros metodikos trūkumo;

(6)

2017 m. gegužės 5 d. nuomonėje (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) padarė išvadą, kad pareiškėjo siūlymu iš dalies pakeitus specifikacijas išbraukiant stingimo intervalo parametrą sorbitano monostearatui (E 491), sorbitano tristearatui (E 492) ir sorbitano monopalmitatui (E 495), susirūpinimo dėl saugos nekiltų;

(7)

Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad pašalinus stingimo intervalą iš Sąjungos specifikacijų būtų mažiau sočiųjų riebalų rūgščių įvairių sorbitano esterių apibūdinimo variantų ir kad identifikavimo parametras galėtų būti pakeistas kitu. Tarnyba pažymėjo, kad iš visų esamų analizės metodų, taikant dujų chromatografijos analizę, atrodo, gaunami tiksliausi ir patikimiausi rezultatai ir kad ji yra tinkama maisto produktų kontrolei užtikrinti;

(8)

todėl tikslinga iš dalies pakeisti Sąjungos specifikacijas, pašalinant stingimo intervalą kaip maisto priedų sorbitano monostearato (E 491), sorbitano tristearato (E 492) ir sorbitano monopalmitato (E 495) identifikavimo parametrą ir jį pakeičiant identifikavimo bandymu pagal rūgščių skaičių, jodo skaičių, dujų chromatografiją;

(9)

todėl Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(4)  EFSA ANS specialistų grupė (EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė), 2017 m. Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives. EFSA Journal 2017;15(5):4788, p. 56. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

maisto priedui E 491 sorbitano monostearatui skirtame įraše specifikacija, susijusi su stingimo intervalu, pakeičiama taip:

„Identifikavimo bandymas

pagal rūgščių skaičių, jodo skaičių (ne didesnį kaip 4), dujų chromatografijos metodą“;

2)

maisto priedui E 492 sorbitano tristearatui skirtame įraše specifikacija, susijusi su stingimo intervalu, pakeičiama taip:

„Identifikavimo bandymas

pagal rūgščių skaičių, jodo skaičių (ne didesnį kaip 4), dujų chromatografijos metodą“;

3)

maisto priedui E 495 sorbitano monopalmitatui skirtame įraše specifikacija, susijusi su stingimo intervalu, pakeičiama taip:

„Identifikavimo bandymas

pagal rūgščių skaičių, jodo skaičių (ne didesnį kaip 4), dujų chromatografijos metodą“.


Top