EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0435

2017 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/435 dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, sudarymo

OJ L 67, 14.3.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/435/oj

14.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/31


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/435

2017 m. vasario 28 d.

dėl Susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

2009 m. vasario 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pradėti derybas, siekiant antrą kartą iš dalies pakeisti 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą (2) ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistą (3) Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Kotonu susitarimas);

(2)

pagal Tarybos sprendimą 2010/648/ES (4)2010 m. birželio 22 d. Uagadugu vykusiame AKR ir ES ministrų tarybos posėdyje Šalys pasirašė Susitarimą, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas Kotonu susitarimas (toliau – Susitarimas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(3)

pagal AKR ir ES ministrų tarybos sprendimą Nr. 2/2010 (5) Susitarimas laikinai taikomas nuo 2010 m. spalio 31 d.;

(4)

Susitarimą reikėtų patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (6).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Kotonu susitarimo 93 straipsnyje numatytą patvirtinimo aktą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. HERRERA


(1)  OL C 65, 2016 2 19, p. 257.

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27.

(4)  2010 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas 2010/648/ES dėl susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 287, 2010 11 4, p. 1).

(5)  2010 m. birželio 21 d. AKR ir ES Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2010 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų nuo susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, pasirašymo dienos iki jo įsigaliojimo dienos (OL L 287, 2010 11 4, p. 68).

(6)  Susitarimas kartu su prie Baigiamojo akto pridėtomis deklaracijomis buvo paskelbtas OL L 287, 2010 11 4, p. 3.


Top