EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0622

2016 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/622, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2224

OJ L 106, 22.4.2016, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/622/oj

22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/622

2016 m. balandžio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 27 d. Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK) pateikė mokslinę nuomonę dėl kalio hidroksido (2) ir padarė išvadą, kad kalio hidroksidą saugu naudoti kaip raginio odos sluoksnio minkštinimo ir (arba) šalinimo priemonę, jeigu neviršijama 1,5 % masės didžiausia koncentracija;

(2)

VSMK taip pat padarė išvadą, kad saugus kosmetikos gaminių, kuriuose laisvojo kalio hidroksido koncentracija yra didesnė nei 0,5 % masės, naudojimas priklauso nuo atsakingo rizikos valdymo pateikiant įspėjimus ir išsamias naudojimo instrukcijas;

(3)

gavusi VSMK mokslinę nuomonę, Komisija mano, kad kalio hidroksidą reikėtų laikyti saugiu naudoti kaip raginio odos sluoksnio minkštinimo ir (arba) šalinimo priemonę, jeigu neviršijama naudojama 1,5 % masės didžiausia koncentracija;

(4)

atsižvelgdama į VSMK išvadą dėl atsakingo rizikos valdymo naudojant gaminius, kuriuose laisvojo kalio hidroksido koncentracija yra didesnė nei 0,5 % masės, Komisija mano, kad ant kosmetikos gaminių, kuriuose yra kalio hidroksido raginiam odos sluoksniui minkštinti ir (arba) šalinti, turėtų būti pateikiamas įspėjimas su naudojimo instrukcijomis;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1223/2009 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

15a įrašas pakeičiamas taip:

Nuorodos numeris

Vielas identifikacija

Apribojimai

Naudojimo sąlygų bei įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„15a

Kalio arba natrio hidroksidas (*)

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/1310-73-2

215-181-3/215-185-5

a)

Antnaginės odelės tirpiklis

a)

5 % (**)

 

a)

Sudėtyje yra šarmo

Vengti patekimo į akis

Gali sukelti aklumą

Saugoti nuo vaikų

b)

Plaukų ištiesinimo priemonės

2 % (**)

Ne profesionalams

Sudėtyje yra šarmo

Vengti patekimo į akis

Gali sukelti aklumą

Saugoti nuo vaikų

4,5 % (**)

Profesionalams

Skirta tik profesionalams

Vengti patekimo į akis

Gali sukelti aklumą

c)

pH reguliatorius depiliacijos priemonėse

 

c)

pH < 12,7

c)

Saugoti nuo vaikų

Vengti patekimo į akis

d)

Kiti gaminiai pH vertei reguliuoti

 

d)

pH < 11

 

2)

Įterpiamas 15d įrašas:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikacija

Apribojimai

Naudojimo sąlygų bei įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„15d

Kalio hidroksidas (***)

Potassium hydroxide

1310–58–3

215–181–3

Raginio odos sluoksnio minkštinimo ir (arba) šalinimo priemonė

1,5 % (****)

 

Sudėtyje yra šarmo

Vengti patekimo į akis

Saugoti nuo vaikų

Atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas


(*)  Kitų kalio hidroksido naudojimo būdų žr. III priedo Nr. 15 d.

(**)  Natrio, kalio arba ličio hidroksido kiekis, perskaičiavus į natrio hidroksidą. Naudojant mišinius suma neturi viršyti g skiltyje nurodytų ribų.“

(***)  Kitų kalio hidroksido naudojimo būdų žr. III priedo Nr. 15a.

(****)  Natrio, kalio arba ličio hidroksido kiekis, perskaičiavus į natrio hidroksidą. Naudojant mišinius suma neturi viršyti g skiltyje nurodytų ribų.“


Top