EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1329R(05)

2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1329/2014, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo, klaidų ištaisymas (OL L 359, 2014 12 16)

OJ L 38, 13.2.2016, p. 14–19 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/corrigendum/2016-02-13/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

13.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/14


2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1329/2014, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 359, 2014 m. gruodžio 16 d. )

34 puslapyje, 1 priedo I formos 4.4.1 punkte:

yra:

„proceso inicijavimo dokumentas ar kitas panašus dokumentas“,

turi būti:

„dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, ar lygiavertis dokumentas“;

34 puslapyje, 1 priedo I formos 4.6 punkte:

yra:

„įprasta apeliacine tvarka“,

turi būti:

„įprasta tvarka“;

35 puslapyje, 1 priedo I formos 5 punkte:

yra:

Teismo sprendimų pripažinimas vykdytinais“,

turi būti:

Teismo sprendimų vykdytinumas“;

35 puslapyje, 1 priedo I formos 5.1 punkte:

yra:

„būtų pripažintas vykdytinu“,

turi būti:

„būtų vykdomas“;

35 puslapyje, 1 priedo I formos 6.2.1.2.3.2 punkte:

yra:

„ECB ir (arba) nacio-nalinio centrinio banko norma:“,

turi būti:

„ECB arba nacionalinio centrinio banko norma:“;

36 puslapyje, 1 priedo I formos 6.2.2 punkte:

yra:

„palūkanos (jei taikytina), apskaičiuotinos“,

turi būti:

„palūkanos, apskaičiuotinos“;

36 puslapyje, 1 priedo I formos 6.2.2.2.2 punkte, 37 puslapyje, 1 priedo I formos 7.6.1.2.3.2 punkte, 38 puslapyje, 1 priedo I formos 7.6.2.2.2 punkte, 43 puslapyje, 2 priedo II formos 7.2.1.2.3.2 punkte, 44 puslapyje, 2 priedo II formos 7.2.2.2.2 punkte, 48 puslapyje, 3 priedo III formos 5.2.1.2.3.2 ir 5.2.2.2.2 punktuose:

yra:

„ECB ir (arba) nacionalinio centrinio banko norma:“,

turi būti:

„ECB arba nacionalinio centrinio banko norma:“;

36 puslapyje, 1 priedo I formos 7 punkte:

yra:

Išlaidos“,

turi būti:

Teismo proceso išlaidos“;

38 puslapyje 2 išnašoje ir 49 puslapyje 2 išnašoje:

yra:

„kompetentingus spręsti paveldėjimo klausimus ir vykdančius teismines funkcijas arba veikiančius prižiūrint teisminėms institucijoms.“,

turi būti:

„turinčius kompetenciją paveldėjimo klausimais, kurie vykdo teismines funkcijas arba vykdo veiklą vadovaudamiesi teisminės institucijos suteiktais įgaliojimais, arba vykdo veiklą prižiūrimi teisminės institucijos.“;

39 puslapyje, 2 priedo II formos 2 punkte:

yra:

priėmusi“,

turi būti:

parengusi“;

41 puslapyje, 2 priedo II formos 4.2.1 punkte:

yra:

„kilmės valstybių narių“,

turi būti:

„kilmės valstybės narės“;

42 puslapyje, 2 priedo II formos 6 punkte:

yra:

paskelbimo vykdytinu“,

turi būti:

vykdytinumas“;

42 puslapyje, 2 priedo II formos 6.1 punkte:

yra:

„pripažinti autentišką dokumentą vykdytinu?“,

turi būti:

„autentiško dokumento vykdymo?“;

42 puslapyje, 2 priedo II formos 6.2 punkte:

yra:

„teismo sprendimas“,

turi būti:

„autentiškas dokumentas“;

47 puslapyje, 3 priedo III formos 4 punkte:

yra:

Teisminių susitarimų vykdytinumas“,

turi būti:

Teisminio susitarimo vykdytinumas“;

50 puslapyje, 4 priedo IV formos priedų sąrašo punkte „V priedas“:

yra:

„palikimo gavėjų“,

turi būti:

„paveldėtojų“;

52 puslapyje, 4 priedo IV formos 3.12 punkte:

yra:

se facto“,

turi būti:

de facto“;

54 puslapyje, 4 priedo IV formos 6.2 punkte:

yra:

„testament“,

turi būti:

„testamentą“;

54 puslapyje, 4 priedo IV formos 6.4 punkte:

yra:

„Ar išreikšdamas paskutinę valią dėl turto palikimo palikėjas davė bent vieną nurodymą?“,

turi būti:

„Ar palikėjas bent kartą pareiškė paskutinę valią dėl turto palikimo?“;

55 puslapyje, 4 priedo IV formos 6.5 punkte:

yra:

„Yra“,

turi būti:

„Ar“;

55 puslapyje, 4 priedo IV formos 6.7 punkte:

yra:

„Ar gali būti kitų palikimo gavėjų?“,

turi būti:

„Ar gali būti (kitų) paveldėtojų?“;

57 puslapyje, IV formos I priedo antraštėje:

yra:

nurodyto 2 skyriuje“,

turi būti:

nurodyto paraiškos formos 2 skyriuje“;

58 puslapyje, IV formos II priedo 2.2 punkte, 59 puslapyje, IV formos III priedo 2.2 punkte ir 73 puslapyje, V formos I priedo 2.2 punkte:

yra:

„registravimo institucija“,

turi būti:

„registravimo institucijos“;

60 puslapyje, IV formos IV priedo 2 punkte:

yra:

(Palikėjo buvusio (-ių)) sutuoktinio (-ių) arba (buvusio (-ių)) partnerio (-ių) duomenys (16)

(pildoma TIK jei palikėjas turėjo (buvusį) sutuoktinį arba (buvusį) partnerį“,

turi būti:

Palikėjo buvusio (-ių) sutuoktinio (-ių) arba buvusio (-ių) partnerio (-ių) duomenys (16)

(pildoma TIK jei palikėjas turėjo (buvusį) sutuoktinį arba (buvusį) partnerį)“;

61 ir 62 puslapiuose, IV formos IV priedo 2 ir 4 punktuose:

yra:

„santuokos arba partnerystės registravimo“,

turi būti:

„santuokos sudarymo arba partnerystės registravimo“;

62 puslapyje, IV formos IV priedo 5 punkte:

yra:

„registruojant santuoką arba partnerystę“,

turi būti:

„sudarant santuoką arba registruojant partnerystę“;

62 puslapyje, IV formos IV priedo 6 punkte:

yra:

„įregistravimo data“,

turi būti:

„sudarymo arba įregistravimo data“;

62 puslapyje, IV formos IV priedo 7 punkte:

yra:

„įregistruota santuoka ar partnerystė“,

turi būti:

„sudaryta santuoka ar įregistruota partnerystė“;

62 puslapyje, IV formos IV priedo 10 punkte:

yra:

„panaikintas“,

turi būti:

„likviduotas“;

65 puslapyje 3 išnašoje:

yra:

„turi kompetenciją“,

turi būti:

„turi jurisdikciją“;

65 puslapyje 12 išnašoje:

yra:

„Jei be pareiškėjo arba (buvusio) sutuoktinio ar (buvusio) partnerio yra kitų palikimo gavėjų,“,

turi būti:

„Kitų nei pareiškėjas arba (buvęs) sutuoktinis ar (buvęs) partneris paveldėtojų atveju,“;

70 puslapyje, 5 priedo V formos 7.2 punkte:

yra:

„nurodyta paskutine valia“,

turi būti:

„nurodyta galiojančia paskutine valia“;

72 puslapyje, 5 priedo V formos pastraipoje po 8.4 punkto:

yra:

Institucija patvirtina, kad imtasi visų reikiamų priemonių informuoti palikimo gavėjus būtų apie prašymą išduoti pažymėjimą, ir kad pažymėjimo išdavimo dieną nė vienas iš jame patvirtinamų elementų nebuvo palikimo gavėjų ginčijamas.“,

turi būti:

Institucija patvirtina, kad imtasi visų reikiamų priemonių informuoti paveldėtojus apie prašymą išduoti pažymėjimą, ir kad pažymėjimo išdavimo dieną nė vienas iš jame patvirtinamų elementų nebuvo paveldėtojų ginčijamas.“;

72 puslapyje, 5 priedo V formos dalyje „PATVIRTINTA KOPIJA“:

yra:

(Reglamentas (ES) Nr. 650/2012 70 straipsnis)“,

turi būti:

(Reglamento (ES) Nr. 650/2012 70 straipsnis)“;

75 puslapyje, V formos III priedo 3 punkte:

yra:

„Santuokos ar kitų santykių, kurie gali turėti panašių pasekmių į santuoką, įteisinimo data ir vieta:“,

turi būti:

„Santuokos sudarymo ar kitų santykių, turinčių panašių pasekmių į santuoką, įteisinimo data ir vieta:“;

75 puslapyje, V formos III priedo 5 punkte:

yra:

„dėl jų poveikio nuosavybei?“,

turi būti:

„dėl jų turtinių pasekmių?“;

75 puslapyje, V formos III priedo 6.1 punkte:

yra:

„Šis įstatymas buvo nustatoma remiantis pasirinktos teisės“,

turi būti:

„Ši teisė buvo nustatyta remiantis teisės pasirinkimu“;

76 puslapyje, V formos III priedo 7.4 punkte:

yra:

„bendra kartu įgyto turto nuosavybė“,

turi būti:

„bendra įgyto turto nuosavybė“;

76 puslapyje, V formos III priedo 9 punkte:

yra:

„turtas, kuriam buvo taikomas sutuoktinių turto teisinis režimas ar kitas lygiavertis turto režimas, buvo likviduotas, o gautos lėšos padalytos:“,

turi būti:

„turtiniai santykiai, kuriems buvo taikomas sutuoktinių turto teisinis režimas ar kitas lygiavertis turto režimas, buvo likviduoti, o turtas padalytas:“;

77 puslapyje, V formos IV priedo 1 punkte:

yra:

„Ar pareiškėjas yra įpėdinis?“,

turi būti:

„Ar įpėdinis yra pareiškėjas?“;

79 puslapyje, V formos V priedo 1 punkte:

yra:

„Ar pareiškėjas yra testamentinės išskirtinės gavėjas?“,

turi būti:

„Ar testamentinės išskirtinės gavėjas yra pareiškėjas?“;

82 puslapyje, V formos VI priedo 4.4 punkte:

yra:

„prireikus skubiai imtis kitų priemonių“,

turi būti:

„skubiai imtis kitų priemonių“;

83 puslapyje, V formos VI priedo 4.18 punkte:

yra:

„paskirstyti palikimo dalis“,

turi būti:

„paskirstyti testamentines išskirtines“;

83 puslapyje, V formos VI priedo 4.20 punkte:

yra:

„padalyti palikimo likutį“,

turi būti:

„paskirstyti likutį“;

84 puslapyje 6 išnašoje:

yra:

„Jei išreikšdamas paskutinę valią dėl turto palikimo palikėjas davė daugiau kaip vieną nurodymą,“,

turi būti:

„Jei palikėjo paskutinė valia dėl turto palikimo išreikšta daugiau kaip vieną kartą,“;

84 puslapyje 13 ir 15 išnašose:

yra:

„pridėkite prašomus dokumentus“,

turi būti:

„pridėkite atitinkamus dokumentus“.


Top