EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0736

2014/736/ES: 2014 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo ištaisomas Įgyvendinimo sprendimo 2014/461/ES dėl nukrypti nuo Tarybos sprendime 2013/755/ES nustatytų kilmės taisyklių leidžiančios nuostatos laikino taikymo paruoštoms ir konservuotoms krevetėms iš Grenlandijos priedas

OJ L 304, 23.10.2014, p. 102–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/736/oj

23.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/102


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 22 d.

kuriuo ištaisomas Įgyvendinimo sprendimo 2014/461/ES dėl nukrypti nuo Tarybos sprendime 2013/755/ES nustatytų kilmės taisyklių leidžiančios nuostatos laikino taikymo paruoštoms ir konservuotoms krevetėms iš Grenlandijos priedas

(2014/736/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimą 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimą) (1), ypač į jo VI priedo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/461/ES (2) redakcijoje visomis kalbomis to sprendimo priedo lentelėje buvo praleista dalis nurodyto prekių, kurioms taikoma nukrypti nuo Sprendimo 2013/755/ES leidžianti nuostata, kvotos numerio. Visas kvotos numeris turėtų būti 09.0691;

(2)

Sąjungoje veikiantys veiklos vykdytojai negali pasinaudoti tarifine kvota, jei nenurodo tikslaus kvotos numerio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (3) 205 straipsnio 1 dalyje nurodyto Bendrojo administracinio dokumento 39 langelyje ir atitinkamo muitų tarifų režimo kodo 36 langelyje;

(3)

Įgyvendinimo sprendimas 2014/461/ES įsigaliojo 2014 m. liepos 15 d., tačiau yra taikomas atgaline data nuo 2014 m. sausio 1 d. Todėl šis sprendimas taip pat turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(4)

siekiant išvengti bereikalingų ekonominių pasekmių veiklos vykdytojams, būtina užtikrinti, kad sprendimas įsigaliotų nedelsiant o Sąjungoje veikiantys veiklos vykdytojai galėtų kuo greičiau pasinaudoti tarifinėmis kvotomis;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas 2014/461/ES turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2014/461/ES priedo lentelėje kvotos numeris „09.xxxx“ pakeičiamas numeriu „09.0691“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 344, 2013 12 19, p. 1.

(2)  2014 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/461/ES dėl nukrypti nuo Tarybos sprendime 2013/755/ES nustatytų kilmės taisyklių leidžiančios nuostatos laikino taikymo paruoštoms ir konservuotoms krevetėms iš Grenlandijos (OL L 207, 2014 7 15, p. 20).

(3)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


Top