EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1283

2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1283/2013, kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, tekstas prancūzų kalba

OJ L 332, 11.12.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1283/oj

11.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1283/2013

2013 m. gruodžio 10 d.

kuriuo taisomas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, tekstas prancūzų kalba

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias taisykles dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (2), VII priedo tekste prancūzų kalba yra klaida. Klaida, kuri neturi įtakos leidimų ir sertifikatų galiojimui arba paraiškoms gauti leidimą ir sertifikatą, susijusi su kodu, priskirtu prie egzemplioriaus „ikrai“ aprašymo;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikoma tik tekstui prancūzų kalba.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  OL L 166, 2006 6 19, p. 1.


Top