EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(02)

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, klaidų ištaisymas ( OL L 269, 2013 10 10 )

OJ L 70, 14.3.2015, p. 64–75 (HR)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 66–66 (IT)
OJ L 70, 14.3.2015, p. 66–71 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2015-03-14/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

14.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/66


2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 269, 2013 m. spalio 10 d. )

1.

1 puslapis, 1 konstatuojamoji dalis, pirmas sakinys:

yra:

„…nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą …“,

turi būti:

„…nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą …“.

2.

2 puslapis, 5 konstatuojamoji dalis, trečia pastraipa:

yra:

„… tarifinėms subpozicijoms nustatyti, kai prekių siuntą sudaro prekės, priskiriamos skirtingoms tarifo subpozicijoms …“,

turi būti:

„… muitų tarifo subpozicijoms nustatyti, kai prekių siuntą sudaro prekės, priskiriamos skirtingoms muitų tarifo subpozicijoms …“.

3.

2 puslapis, 5 konstatuojamoji dalis, penkta pastraipa:

yra:

„… negaliojančia procedūrinių taisyklių; pranešimo apie reeksportą pateikimo, taisymo ir pripažinimo negaliojančiu procedūrinių taisyklių; darbo programos, kuria remiantis būtų kuriamos susijusios elektroninės sistemos ir nustatomi pereinamieji laikotarpiai; sprendimų leisti valstybėms narėms išbandyti …“,

turi būti:

„… negaliojančia procedūrines taisykles; pranešimo apie reeksportą pateikimo, taisymo ir pripažinimo negaliojančiu procedūrines taisykles; patvirtinti darbo programą, kuria remiantis būtų kuriamos susijusios elektroninės sistemos ir nustatomi pereinamieji laikotarpiai; priimti sprendimus, leidžiančius valstybėms narėms išbandyti …“.

4.

7 puslapis, 57 konstatuojamoji dalis:

yra:

„… turėtų būti taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.“,

turi būti:

„… turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.“

5.

10 puslapis, turinys, VIII antraštinė dalis, 6 skyriaus pavadinimas ir 86 puslapis, VIII antraštinė dalis, 6 skyriaus pavadinimas:

yra:

„Atleidimas nuo importo muito“

,

turi būti:

„Atleidimas nuo eksporto muito“

.

6.

10 puslapis, turinys, IX antraštinės dalies pavadinimas ir 86 puslapis, IX antraštinės dalies pavadinimas:

yra:

„ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ SUPAPRASTINIMAS, ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS, KOMITETO PROCEDŪRA IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“

,

turi būti:

„ELEKTRONINĖS SISTEMOS, SUPAPRASTINIMAI, ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS, KOMITETO PROCEDŪRA IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“

.

7.

13 puslapis, 5 straipsnis, 14 punktas:

yra:

„… kurioms taikoma laisvos zonos procedūra arba kurios yra laikinai saugomas;“,

turi būti:

„… kurioms taikoma laisvos zonos procedūra arba kurios yra laikinai saugomos;“.

8.

13 puslapis, 5 straipsnis, 17 punktas:

yra:

„laikinasis saugojimas – Sąjungos prekių būsena, …“,

turi būti:

„laikinasis saugojimas – ne Sąjungos prekių būsena, …“.

9.

16 puslapis, 8 straipsnis, 1 dalis, b punktas:

yra:

„… naudojant ne 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas elektronines duomenų apdorojimo priemones…“,

turi būti:

„…naudojant 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas ne elektronines duomenų apdorojimo priemones …“.

10.

16 puslapis, 9 straipsnis, 1 ir 2 dalys, 3 dalies a punktas; 17 puslapis, 9 straipsnis, 3 dalis, b punktas; 18 puslapis, 18 straipsnis, 2 dalis, antra pastraipa; 20 puslapis, 23 straipsnis, 5 dalis; 41 puslapis, 95 straipsnis, 1 dalis, a punktas; 57 puslapis, 148 straipsnis, 2 dalis, a punktas:

žodis „įsteigti“ atitinkamai pakeičiamas žodžiu „įsisteigę“, žodis „įsteigimo“ atitinkamai pakeičiamas žodžiu „įsisteigimo“, žodis „neįsteigti“ atitinkamai pakeičiamas žodžiu „neįsisteigę“, žodis „įsteigtas“ atitinkamai pakeičiamas žodžiu „įsisteigęs“, žodžiai „yra įsisteigę“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „įsisteigusiems“.

11.

17 puslapis, 10 straipsnis, c punktas:

yra:

„9 straipsnio 4 dalį nurodytus atvejus, kai muitinė pripažįsta registravimą negaliojančiu.“

,

turi būti:

„9 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, kai muitinė pripažįsta registravimą negaliojančiu.“

12.

19 puslapis, 21 straipsnis, pirma pastraipa:

yra:

„… 18 straipsnyje 3 dalyje …“,

turi būti:

„… 18 straipsnio 3 dalyje …“.

13.

19 puslapis, 22 straipsnis, 1 dalis, pirma pastraipa:

yra:

„… prašomą informaciją, būtiną priimti sprendimą.“,

turi būti:

„… prašomą informaciją, būtiną, kad ji galėtų priimti tokį sprendimą.“

14.

20 puslapis, 24 straipsnis, b ir g punktai:

yra:

„b)

22 straipsnio 2 dalyje nurodytos prašymo priėmimo sąlygas; (…)

g)

22 straipsnio 6 dalies antros pastraipos f punkte nurodyti konkrečius atvejus, kai pareiškėjui nesuteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę;“

,

turi būti:

„b)

22 straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymo priėmimo sąlygas; (…)

g)

22 straipsnio 6 dalies antros pastraipos f punkte nurodytus specifinius atvejus, kai pareiškėjui nesuteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę;“

.

15.

21 puslapis, 25 straipsnis, a, b, c punktai ir antra pastraipa:

yra:

„a)

prašymo priimti sprendimą pateikimo ir priėmimo, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 ir 1a dalyse, tvarką;

b)

24 straipsnyje nurodyto sprendimo priėmimo, taip pat tam tikrais atvejais rengiamų konsultacijų su atitinkamomis valstybėmis narėmis, tvarką;

c)

sprendimo stebėsenos pagal 24a straipsnio 5 dalį tvarką.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 244 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

,

turi būti:

„a)

prašymo priimti sprendimą pateikimo ir priėmimo, kaip nurodyta 24 straipsnio 1 ir 2 dalyse, tvarką;

b)

22 straipsnyje nurodyto sprendimo priėmimo, taip pat tam tikrais atvejais rengiamų konsultacijų su atitinkamomis valstybėmis narėmis, tvarką;

c)

sprendimo stebėsenos pagal 23 straipsnio 5 dalį tvarką.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 285 straipsnio 4 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

16.

22 puslapis, 31 straipsnis, a ir b punktai:

yra:

„a)

28 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai, kai palankaus sprendimo, kurio adresatai – keli asmenys atšaukimas gali galioti ne tik tam asmeniui, kuris nevykdo tuo sprendimu nustatytos pareigos, bet ir kitiems asmenims;

b)

išimtiniai atvejai, kai muitinė gali atidėti sprendimo atšaukimo arba dalinio pakeitimo įsigaliojimo datą pagal 28 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.“

,

turi būti:

„a)

28 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, kai palankaus sprendimo, kurio adresatai – keli asmenys atšaukimas gali galioti ne tik tam asmeniui, kuris nevykdo tuo sprendimu nustatytos pareigos, bet ir kitiems asmenims;

b)

išimtinius atvejus, kai muitinė gali atidėti sprendimo atšaukimo arba dalinio pakeitimo įsigaliojimo datą pagal 28 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.“

17.

22 puslapis, 34 straipsnis, 2 dalis, a punktas:

yra:

„… pradėjus jį taikyti Sąjungoje, jeigu PTI sprendimas nebeatitinka …“,

turi būti:

„… pradėjus jį taikyti Sąjungoje, jeigu PKI sprendimas nebeatitinka …“.

18.

23 puslapis, 34 straipsnis, 9 dalis, trečia pastraipa:

yra:

„Siekdamas pasinaudoti naudojimosi PTI ar PKI sprendimo pratęsimu, …“,

turi būti:

„Siekdamas pasinaudoti naudojimosi PTI ar PKI sprendimu pratęsimu, …“.

19.

24 puslapis, 37 straipsnis, 1 dalis, a punktas:

yra:

„… pagal 34 straipsnio 9 dalies trečią pastraipą, jam nustojus galioti ar jį atšaukus, tvarką;“,

turi būti:

„… pagal 34 straipsnio 9 dalį, jam nustojus galioti ar jį atšaukus, tvarką;“.

20.

25 puslapis, 38 straipsnis, 5 ir 6 dalys:

žodžiai „ekonominės veiklos vykdytojo statusą“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą“ ir „žodžiai ekonominės veiklos vykdytojas“ atitinkami pakeičiami žodžiais „įgaliotasis ekonominės veiklos vykdytojas“.

21.

25 puslapis, 38 straipsnis, 7 dalis:

yra:

„… įsisteigusiems ne Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančiose šalyse ar teritorijose …“,

turi būti:

„… įsisteigusiems Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančiose šalyse ar teritorijose …“.

22.

31 puslapis, 62 straipsnis:

yra:

„Komisijai pagal 2843 straipsnį suteikiami įgaliojimai …“,

turi būti:

„Komisijai pagal 284 straipsnį suteikiami įgaliojimai …“.

23.

33 puslapis, 70 straipsnio 2 dalis:

yra:

„… visa pirkėjo pardavėjui arba pirkėjo trečiajai šaliai arba pardavėjo naudai sumokėta arba mokėtina pinigų suma …“,

turi būti:

„… visa pirkėjo pardavėjui arba, pardavėjo naudai, pirkėjo trečiajai šaliai sumokėta arba mokėtina pinigų suma …“.

24.

34 puslapis, 72 straipsnis, a punktas:

yra:

„… importuojamų prekių vežimo išlaidos, patirtos po prekių atgabenimo į jų įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją vietą;“,

turi būti:

„… importuojamų prekių vežimo išlaidos, patirtos po prekių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją; …“.

25.

34 puslapis, 72 straipsnis, b punktas:

yra:

„… jau atvežtos į Sąjungos muitų teritoriją;“,

turi būti:

„… jau įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją;“.

26.

34 puslapis, 73 straipsnis, a punktas:

yra:

„… kurios bus įskaitytos į muitinę vertę“,

turi būti:

„… įskaitytinos į muitinę vertę …“.

27.

39 puslapis, 89 straipsnis, 2 dalis, pirma pastraipa:

yra:

„… ir kitų privalomųjų mokėjimu, mokėtinų …“,

turi būti:

„… ir kitų privalomųjų mokėjimų, mokėtinų …“.

28.

41 puslapis, 96 straipsnis, 1 dalis, b punktas:

yra:

„…953 straipsnyje nurodyta bendrąja garantija prekėms, …“,

turi būti:

„… 95 straipsnyje nurodyta bendrąja garantija prekėms, …“.

29.

42 puslapis, 99 straipsnis, b punktas:

yra:

„… ir taisykles, taikytinas garantui, nurodytu 94 straipsnyje;“,

turi būti:

„… ir taisykles, taikytinas garantui, nurodytam 94 straipsnyje;“ .

30.

42 puslapis, 99 straipsnis, c punktas:

yra:

„… pateikti garantiją, nurodyto 95 straipsnio 2 dalyje, suteikimo sąlygos;“,

turi būti:

„… pateikti garantiją, nurodyto 95 straipsnio 2 dalyje, suteikimo sąlygas;“.

31.

42 puslapis, 99 straipsnis, d punktas:

yra:

„… garantijos atsisakymo terminai.“,

turi būti:

„… garantijos atsisakymo terminus.“

32.

45 puslapis, 110 straipsnis, a punktas:

yra:

„… pagal 93 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą arba pagal 105 straipsnio 105 dalį;“,

turi būti:

„… pagal 105 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą arba pagal 105 straipsnio 4 dalį;“.

33.

46 puslapis, 112 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir trečia pastraipos, 114 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos:

žodis „euras“ atitinkamai pakeičiamas žodžiu „euro“.

34.

49 puslapis, 120 straipsnis, 2 dalis:

yra:

„… su kitų tuo pačiu verslu užsiimančių operacijų vykdytojų …“,

turi būti:

„… su kitų tuo pačiu verslu užsiimančių veiklos vykdytojų …“.

35.

50 puslapis, 123 straipsnis, 1 dalis a punktas:

yra:

„… 1163 straipsnyje nurodyto muito grąžinimo arba atsisakymo išieškoti tvarką;“,

turi būti:

„… 116 straipsnyje nurodyto muito grąžinimo arba atsisakymo išieškoti tvarką;“.

36.

51 puslapis, 127 straipsnis, 6 dalis:

yra:

„… kai 5 dalyje nurodyti asmenys negali pateikti visų 4 dalyje nurodytų duomenų …“,

turi būti:

„… kai 4 dalyje nurodyti asmenys negali pateikti visų 5 dalyje nurodytų duomenų …“.

37.

52 puslapis, 129 straipsnis, 2 dalis, b punktas; 56 puslapis, 146 straipsnis, 2 dalis, b punktas; 85 puslapis, 272 straipsnis, 2 dalis, b punktas ir 275 straipsnis, 2 dalis, b punktas:

žodžiai „praėjus 200 dienų“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „per 200 dienų“, žodžiai „praėjus 30 dienų“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „per 30 dienų“ ir žodžiai „praėjus 150 dienų“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „per 150 dienų“.

38.

54 puslapis, 137 straipsnis, 3 dalis:

yra:

„… arba laivo ar orlaivio bei juose esančių prekių, muitinės priežiūrą susiklosčius 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, …“,

turi būti:

„… arba, susiklosčius 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms, laivo ar orlaivio bei juose esančių prekių muitinės priežiūrą …“.

39.

54 puslapis, 139 straipsnis, 1 dalis, c punktas:

yra:

„… prekių vežimą po to, kai jos bus įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją. …“,

turi būti:

„… prekių vežimą po to, kai jos buvo įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją. …“.

40.

55 puslapis, 139 straipsnis, 5 dalis:

yra:

„… vienas iš 127 straipsnio 4a dalyje nurodytų asmenų …“,

turi būti:

„… vienas iš 127 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų …“.

41.

59 puslapis, 158 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„… išskyrus laisvosios zonos procedūrą, deklaruojamos atitinkamai procedūrai įforminti.“,

turi būti:

„… išskyrus laisvosios zonos procedūrą, nurodomos muitinės deklaracijoje, pateiktoje atitinkamai procedūrai įforminti.“

42.

61 puslapis, 168 straipsnis, b punktas:

yra:

„… 167 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje …“,

turi būti:

„… 167 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje …“.

43.

63 puslapis, 179 straipsnis, 5 dalis:

yra:

„… atlieka 3c dalyje nurodytą muitinį tikrinimą …“,

turi būti:

„… atlieka 3 dalies c punkte nurodytą muitinį tikrinimą …“.

44.

63 puslapis, 180 straipsnis:

yra:

„Komisijai pagal 2843 straipsnį suteikiami įgaliojimai …“,

turi būti:

„Komisijai pagal 284 straipsnį suteikiami įgaliojimai …“.

45.

64 puslapis, 181 straipsnis, a punktas:

yra:

„… įskaitant su juo susijusius muitinės formalumus ir tikrinimą tvarką;“,

turi būti:

„… įskaitant su juo susijusius muitinės formalumus ir tikrinimą, tvarką;“.

46.

65 puslapis, 186 straipsnis, a punktas:

yra:

„… 185 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo suteikimo sąlygos;“,

turi būti:

„… 185 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo suteikimo sąlygas;“.

47.

65 puslapis,186 straipsnis, b punktas:

yra:

„… muitinės formalumai ir tikrinimai, kuriuos turi atlikti …“,

turi būti:

„… muitinės formalumus ir tikrinimus, kuriuos turi atlikti …“.

48.

66 puslapis, 194 straipsnis, 2 dalis, antra pastraipa:

yra:

„Taikant pirmą dalį, kai muitinės deklaracijoje.…“,

turi būti:

„Taikant pirmą pastraipą, kai muitinės deklaracijoje …“.

49.

70 puslapis, 210 straipsnis, c punktas:

yra:

„… konkretaus naudojimo, kuriai priskiriamos …“,

turi būti:

„… tikslinio naudojimo, kuriai priskiriamos …“.

50.

72 puslapis, 221 straipsnis, pirma pastraipa:

yra:

„Komisijai pagal 843 straipsnį suteikiami įgaliojimai …“,

turi būti:

„Komisijai pagal 284 straipsnį suteikiami įgaliojimai…“.

51.

72 puslapis, 221 straipsnis, b punktas:

yra:

„… nustatančius įprastines prekių tvarkymo operacijos, kurios, …“,

turi būti:

„… nustatančius įprastines prekių tvarkymo operacijas, kurios, …“.

52.

75 puslapis, 231 straipsnis, b punktas:

yra:

„… 230c straipsnyje nurodyto leidimo suteikimo sąlygas.“,

turi būti:

„… 230 straipsnyje nurodyto leidimo suteikimo sąlygas.“

53.

78 puslapis, 245 straipsnis, 3 dalis:

yra:

„Nedarant poveikio 2460 straipsniui, …“,

turi būti:

„Nedarant poveikio 246 straipsniui, …“.

54.

80 puslapis, 254 straipsnis, 3 dalis:

yra:

„… ji tęsiama ne ilgesnį kaip dvejus metų laikotarpį, …“,

turi būti:

„… ji tęsiama ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį, …“.

55.

80 puslapis, 256 straipsnis, 3 dalis, b punktas:

yra:

„… turi būti atliktos įprastinės tvarkymo operacijos pagal 189 straipsnį.“,

turi būti:

„… turi būti atliktos įprastinės tvarkymo operacijos pagal 220 straipsnį.“

56.

82 puslapis, 263 straipsnis, 3 dalis, pirma pastraipa:

yra:

„Išankstinė išvežimo deklaracijai pateikti naudojama …“,

turi būti:

„Išankstinei išvežimo deklaracijai pateikti naudojama …“.

57.

84 puslapis, 269 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 270 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa:

žodžiai „nė vienai“ atitinkamai pakeičiami žodžiais „nė vienoms“.

58.

87 puslapis, 284 straipsnis, 5 dalis:

yra:

„… 265 arba 279 straipsnius išvardytus straipsnius priimtas …“,

turi būti:

„… 265 arba 279 straipsnius priimtas …“.


Top