EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0658

2013 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 658/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai Tekstas svarbus EEE

OJ L 190, 11.7.2013, p. 38–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/658/oj

11.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 190/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 658/2013

2013 m. liepos 10 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, kuriuo pakeičiama 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (2), bus taikomas nuo 2013 m. liepos 11 d.;

(2)

Direktyvos 76/768/EEB II ir III priedai buvo iš dalies pakeisti Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/21/ES (3) priėmus reglamentą, įtraukiant vieną plaukų dažų medžiagą į II priedą, 26 plaukų dažų medžiagas į III priedo 1 dalį ir pakeičiant dviejų plaukų dažų medžiagų didžiausią leidžiamąją koncentraciją gatavuose kosmetikos gaminiuose III priedo 1 dalyje. Tie pakeitimai dabar turėtų atsispindėti Reglamente (EB) Nr. 1223/2009;

(3)

pagal Įgyvendinimo direktyvą 2012/21/ES valstybės narės privalo taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus, kad būtų laikomasi tos direktyvos, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos datos;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

(3)  OL L 208, 2012 8 3, p. 8.


PRIEDAS

Direktyvos (EB) Nr. 1223/2009 I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1.

Į II priedą įtraukiamas šis įrašas:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikavimas

Cheminis pavadinimas (INN)

CAS numeris

EC numeris

„1373

N-(2-nitro-4-aminofenil)-alilaminas (HC Red Nr. 16) ir jo druskos

160219–76–1“

 

2.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiami įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 198–200:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikavimas

Apribojimai

Naudojimo sąlygų bei įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EC numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

„198

2,2'-[(4-aminofenil)imino]bis(etanol) sulfatas

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,5 % (apskaičiuota kaip sulfatas)

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

199

1,3-benzendiolis, 4-chloro-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,5 %

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

200

2,4,5,6-tetraaminopirimidino sulfatas

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 3,4 % (apskaičiuota kaip sulfatas)

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“ “

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

3,4 % (apskaičiuota kaip sulfatas)

b)

įterpiami įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 206–214:

„206

3-(2-hidroksietil)-p-fenilenediamonio sulfatas

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,0 % (apskaičiuota kaip sulfatas)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

207

1H-indol-5,6-diolis

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,5 %

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

a ir b punktams:

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

0,5 %

208

5-amino-4-chlor-2-metilfenolio hidrochloridas

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 % (apskaičiuota kaip hidrochloridas)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

209

1H-indol-6-olis

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,5 %

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

210

1H-indol-2,3-dionas

Isatin

91-56-5

202-077-8

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

1,6 %

 

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

211

2-aminopiridin-3-olis

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

212

2-metil-1-naftilacetatas

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697–02–9

454–690–7

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,0 % (jei plaukų dažų sudėtinių dalių mišinyje yra 2-Methyl-1-Naphthol ir 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, medžiagos 2-Methyl-1-Naphthol koncentracija turi būti ne didesnė nei 2,0 %)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

213

1-hidroksi-2-metilnaftalenas

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,0 % (jei plaukų dažų sudėtinių dalių mišinyje yra 2-Methyl-1-Naphthol ir 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, medžiagos 2-Methyl-1-Naphthol koncentracija turi būti ne didesnė nei 2,0 %)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

214

Dinatrio 5,7-dinitro-8-oksido-2-naftalensulfonatas CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

a ir b punktams:

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“ “

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

0,2 %

c)

240 nuorodos numeris pakeičiamas taip:

„240

4-nitro-1,2-fenilendiaminas

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,5 %

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“ “

d)

251 nuorodos numeris pakeičiamas taip:

„251

2-(4-amino-3-nitroanilino)etanolis

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

1,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“ “

e)

253 nuorodos numeris pakeičiamas taip:

„253

2-[bis(2-hidroksietil)amino]-5-nitrofenolis

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

1,5 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose“

 

f)

įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 255 ir 256, pakeičiami taip:

„255

2-[(2-nitrofenil)amino]etanolis

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,75 %

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,0 %

256

4-[(2-nitrofenil)amino]fenolis

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

1,0 %“

 

 

g)

įterpiami įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 258–264:

„258

2-nitro-N1-fenil-benzen-1,4-diaminas

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

1,0 %

 

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

259

1-metoksi-3-(β-aminoetil)amino-4-nitrobenzenas, hidrochloridas

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,5 % (apskaičiuota kaip hidrochloridas)

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

260

1-(4’-aminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2-hidroksietil) aminobenzenas

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,25 %

 

 

261

N-(2-hidroksietil)-2-nitro-4-trifluormetil-anilinas

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,5 %

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

2,5 %

262

Benzenaminas, 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,Ntrimetil-, chloridas

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

2,0 %

 

 

263

Etanolis, 2,2’-[[4-[(4-aminofenil)azo]fenil]imino]bis-

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,3 % mišinio, kuriame (2,2’-[4-(4-aminofenilazo)fenilimino]dietanolio ir lignosulfato santykis yra 1:1)

 

 

264

9,10-antracendionas, 1,4-bis[(2,3-dihidroksipropil)amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,3 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose“

 

h)

įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 16, 22, 221, 250, pakeičiami taip:

Nuorodos numeris

Medžiagos identifikavimas

Apribojimai

Naudojimo sąlygų bei įspėjimų formuluotė

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EC numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija gatavame preparate

Kita

„16

1-naftalenolis

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,0 %

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

22

1,3-benzendiolis

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

1.

ne profesionalams

2.

profesionalams

1 ir 2:

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,25 %

a)

1.

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra rezorcinolio.

Po naudojimo gerai išplauti plaukus.

Gaminiui patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.“

2.

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

„Tik profesionalams.

Sudėtyje yra rezorcinolio.

Gaminiui patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Sudėtyje yra rezorcinolio.

b)

Plaukų losjonai ir šampūnai

b)

0,5 %

221

2-(4-metil-2-nitroanilino)etanolis

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,0 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-5-chlorbenzenas + 1,4-bis-(2’,3’-dihidroksipropil)amino-2-nitro-5-chlorbenzenas

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

a)

Oksidacinių plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg;

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista;

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją;

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“ “

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

2,0 %


Top