EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0494

2013 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 494/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

OL L 143, 2013 5 30, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/494/oj

30.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 494/2013

2013 m. gegužės 29 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

Taryba laikosi nuomonės, kad iš Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede pateikto asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo turėtų būti išbrauktas vienas asmuo ir du subjektai;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. BRUTON


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

Toliau nurodytas asmuo ir subjektai išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedo:

1.

Asmuo

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2.

Subjektai

a)

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b)

Sport-Pari


Top