EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0016(01)

2013/358/ES: 2013 m. birželio 21 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2013/16)

OL L 187, 2013 7 6, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/358/oj

6.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/13


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos

(ECB/2013/16)

(2013/358/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą ir jos nacionalinio centrinio banko (NCB), Hrvatska narodna banka, prisijungimą prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) 2013 m. liepos 1 d., 2013 m. birželio 21 d. Sprendimu ECB/2013/17 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte (1) išplečiamas Europos Centrinio Banko (ECB) kapitalo pasirašymo raktas (toliau – kapitalo raktas) ir nuo 2013 m. liepos 1 d. kiekvienam NCB skiriami nauji indeksai išplėstame kapitalo rakte (toliau – indeksai kapitalo rakte);

(2)

2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimo ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (2) 1 straipsnio d punkte apibrėžtas banknotų paskirstymo raktas ir pateikta nuoroda į to sprendimo I priedą, kuriame išdėstyta, koks banknotų paskirstymo raktas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d. Kadangi nuo 2013 m. liepos 1 d. bus taikomi nauji indeksai kapitalo rakte, reikia iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2010/29, kad būtų apibrėžtas nuo 2013 m. liepos 1 d. taikomas banknotų paskirstymo raktas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

1.   Sprendimo ECB/2010/29 1 straipsnio d punkto paskutinis sakinys pakeičiamas taip: „Šio sprendimo I priede nurodytas banknotų paskirstymo raktas taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.“

2.   Sprendimo ECB/2010/29 I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. birželio 21 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 15.

(2)  OL L 35, 2011 2 9, p. 26.


PRIEDAS

BANKNOTŲ PASKIRSTYMO RAKTAS NUO 2013 M. LIEPOS 1 D.

Europos Centrinis Bankas

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,8130 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4695 %

Bank of Greece

2,5770 %

Banco de España

10,916 %

Banque de France

18,6945 %

Banca d’Italia

16,4760 %

Central Bank of Cyprus

0,1765 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2300 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0840 %

De Nederlandsche Bank

5,2460 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5620 %

Banco de Portugal

2,3325 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9100 %

Suomen Pankki

1,6475 %

Iš viso

100,0000 %


Top