EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0759

2010/759/ES: 2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui)

OJ L 322, 8.12.2010, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 231 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/759/oj

8.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 322/44


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 2 d.

dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui)

(2010/759/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos iniciatyvą,

kadangi:

(1)

4-metilmetkatinono (mefedrono) rizikos įvertinimo ataskaita buvo parengta remiantis Sprendimo 2005/387/TVR 6 straipsniu neeiliniame Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro išplėstinio Mokslo komiteto posėdyje ir vėliau 2010 m. rugpjūčio 3 d. pateikta Komisijai.

(2)

Mefedronas yra sintetinis katinonas. Jis teisėtai gaminamas ir platinamas daugiausiai Azijoje, o galutinis pakavimas greičiausiai atliekamas Europoje. Mefedronas daugiausia parduodamas miltelių, tačiau taip pat kapsulių ar tablečių pavidalu. Jį galima įsigyti internetu, specialiose parduotuvėse ir iš gatvės prekiautojų. Internetu mefedronas dažnai parduodamas kaip „trąšos augalams“(plant food), vonios druska (bath salt) ar tyrimams naudojama cheminė medžiaga (research chemical). Labai retai jis parduodamas kaip „legal high“ (teisėta psichoaktyvi medžiaga) ir paprastai nenurodomas jo galimas psichoaktyvus poveikis ir nebūna pateikta konkrečios su tuo susijusios informacijos.

(3)

Konkretų mefedrono poveikį sunku įvertinti, nes jis daugiausia vartojamas su tokiomis medžiagomis kaip alkoholis ar kitomis stimuliuojančiomis medžiagomis. Manoma, kad mefedrono fizinis poveikis panašus į kitų stimuliuojančių narkotikų, visu pirma ekstazio (MDMA). Tačiau kadangi jo poveikis gana trumpas ir dėl to reikia pakartotinų dozių, jis gali būti laikomas panašesniu į kokainą. Kai kurie duomenys rodo, kad jis gali būti vartojamas kaip neteisėtų stimuliuojančių medžiagų pakaitalas, kad yra didelė piktnaudžiavimo juo tikimybė ir priklausomybės sukėlimo galimybė. Reikalinga daugiau išsamių tyrimų šio narkotiko priklausomybės sukėlimo potencialui ištirti.

(4)

Sąjungoje užregistruoti du mirties atvejai, kuriais manoma, kad mefedronas buvo vienintelė mirties priežastis. Be to, ne mažiau kaip 37 mirčių atvejais mefedronas rastas post-mortem mėginiuose.

(5)

Dvidešimt dvi valstybės narės pranešė apie sulaikytus mefedrono miltelius arba tabletes. Yra mažai informacijos, iš kurios būtų galima spręsti apie didelio masto mefedrono apdorojimą arba paskirstymą ir su tuo susijusį organizuotą nusikalstamumą. Kai kurie duomenys rodo, kad kai mefedronas buvo pradėtas kontroliuoti, narkotiką ir toliau buvo galima įsigyti neteisėtoje rinkoje.

(6)

Mefedronas neturi nustatytos ar pripažįstamos medicininės vertės ir Sąjungoje medicininiu tikslu nenaudojamas, taip pat nėra duomenų, kad jis galėtų būti naudojamas kokiu nors kitu teisėtu tikslu.

(7)

Šiuo metu neatliekamas mefedrono vertinimas ir jis nebuvo įvertintas pagal Jungtinių Tautų sistemą. Vienuolika valstybių narių taiko mefedrono kontrolės priemones pagal narkotikų kontrolės teisės aktus, kuriais vykdomi jų įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją. Dvi valstybės narės taiko mefedrono kontrolės priemones pagal nacionalinius vaistų įstatymus.

(8)

Rizikos įvertinime atskleidžiama, kad moksliniai duomenys yra riboti ir kad reikia atlikti daugiau bendro mefedrono pavojaus sveikatai ir socialinio pavojaus tyrimų. Vis dėlto dėl jo stimuliuojančių savybių, gebėjimo sukelti vartotojų priklausomybę, galimo patrauklumo, pavojaus sveikatai, medicininės naudos nebuvimo ir būtinybės laikytis atsargumo mefedronas turėtų būti kontroliuojamas.

(9)

Kadangi vienuolika valstybių narių jau taiko mefedrono kontrolės priemones, kontrolės priemonių taikymas mefedronui visoje Sąjungoje galėtų padėti išvengti problemų tarpvalstybinio teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo srityse,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės, imasi būtinų veiksmų, kad 4-metilmetkatinonui (mefedronui) būtų taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos, kaip numatyta jų teisės aktuose, kuriais vykdomi jų įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.


Top