EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0818

2009/818/EB: 2009 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2005/692/EB, 2005/731/EB, 2005/734/EB ir 2007/25/EB dėl paukščių gripo taikymo laikotarpio nuostatos (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8454) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 291, 7.11.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 177 - 178

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/818/oj

7.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2005/692/EB, 2005/731/EB, 2005/734/EB ir 2007/25/EB dėl paukščių gripo taikymo laikotarpio nuostatos

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8454)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/818/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (4), ypač į jo 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Po paukščių gripo epidemijos protrūkio, kurį 2003 m. gruodžio mėn. pietryčių Azijoje sukėlė didelio patogeniškumo paukščių gripo H5N1 potipio virusas, Komisija priėmė kai kurias su šia liga susijusias apsaugos priemones.

(2)

Šios priemonės visų pirma nustatytos 2005 m. spalio 6 d. Komisijos sprendime 2005/692/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose trečiosiose šalyse (5), 2005 m. spalio 17 d. Komisijos sprendime 2005/731/EB, nustatančiame papildomus laukinių paukščių sergamumo paukščių gripu priežiūros reikalavimus (6), 2005 m. spalio 19 d. Komisijos sprendime 2005/734/EB, nustatančiame biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 subtipas, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatančiame ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (7), ir 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendime 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (8).

(3)

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimu 2009/6/EB, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2005/692/EB, 2005/731/EB, 2005/734/EB ir 2007/25/EB dėl paukščių gripo taikymo laikotarpio nuostatos (9), tų keturių sprendimų taikymas pratęstas iki 2009 m. gruodžio 31 d.

(4)

Naminių ir laukinių paukščių didelio patogeniškumo H5N1 potipio paukščių gripo protrūkių vis dar pasitaiko, o dėl artimo sąlyčio su užsikrėtusiais paukščiais žmonės trečiosiose šalyse vis dar užsikrečia šia kartais mirtina liga. Taigi tebekyla pavojus, kad liga iš trečiųjų šalių plis į valstybes nares.

(5)

Todėl reikėtų ne tik apriboti pavojų, kylantį dėl naminių paukščių, naminių paukščių produktų ir kambarinių paukščių, bet ir toliau taikyti biologinio saugumo priemones siekiant sumažinti naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo didelio patogeniškumo paukščių gripu, kurį sukelia A tipo H5N1 potipio gripo virusas, nuo laukinių paukščių pavojų bei naudotis ankstyvo ligos aptikimo sistemomis ypač pažeidžiamose teritorijose.

(6)

Todėl būtina toliau taikyti sprendimų 2005/692/EB, 2005/731/EB, 2005/734/EB ir 2007/25/EB nuostatas, kad būtų sumažintas užsikrėtimo šia liga pavojus.

(7)

Todėl šio Sprendimo taikymo laikotarpį reikėtų pratęsti iki 2010 m. gruodžio 31 d.

(8)

Todėl sprendimus 2005/692/EB, 2005/731/EB, 2005/734/EB ir 2007/25/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/692/EB 7 straipsnyje data „2009 m. gruodžio 31 d.“ keičiama į „2010 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Sprendimo 2005/731/EB 4 straipsnyje data „2009 m. gruodžio 31 d.“ keičiama į „2010 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Sprendimo 2005/734/EB 4 straipsnyje data „2009 m. gruodžio 31 d.“ keičiama į „2010 m. gruodžio 31 d.“

4 straipsnis

Sprendimo 2007/25/EB 6 straipsnyje data „2009 m. gruodžio 31 d.“ keičiama į „2010 m. gruodžio 31 d.“

5 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(4)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(5)  OL L 263, 2005 10 8, p. 20.

(6)  OL L 274, 2005 10 20, p. 93.

(7)  OL L 274, 2005 10 20, p. 105.

(8)  OL L 8, 2007 1 13, p. 29.

(9)  OL L 4, 2009 1 8, p. 15.


Top