EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0011

2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 11/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatas dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo

OJ L 5, 9.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 79 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/11/oj

9.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 11/2008

2008 m. sausio 8 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatas dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 nustatyta teisinė ES regioninio klasifikavimo sistema, kad būtų galima Bendrijoje rinkti, rengti ir platinti suderintą regionų statistiką.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 5 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad atlikus NUTS klasifikatoriaus pakeitimą, susijusi valstybė narė perduoda Komisijai naujo regionų suskirstymo laiko eilutę, kad pakeistų anksčiau siųstus duomenis. Atsižvelgdama į galimybę pateikti laiko eilutę Komisija pateikia jų sąrašą ir trukmę. Šios laiko eilutės turi būti pateikiamos per dvejus metus nuo NUTS klasifikatoriaus pakeitimo.

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1888/2005 (2), į Europos Sąjungą įstojus Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai, ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2007.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (3), įsteigto Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai naujojo regioninio suskirstymo laiko eilutę pagal priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 8 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2007 (OL L 39, 2007 2 10, p. 1).

(2)  OL L 309, 2005 11 25, p. 1.

(3)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


PRIEDAS

Metai, nuo kurių reikalaujama pateikti duomenis (pagal statistinę sritį)

Sritis

NUTS 2 lygis

NUTS 3 lygis

Žemės ūkis

2007 m.

 

Demografija

1990 m.

1990 m.

Regioninės sąskaitos

1999 m.

1999 m.

Namų ūkių sąskaitos

1999 m.

 

Švietimas

2007 m.

 

Sveikatos priežiūra: mirties priežastys

1994 m.

 

Sveikatos priežiūra: infrastruktūra

2000 m.

 

Darbo jėgos tyrimas

2000 m.

 

Užimtumas, nedarbas

 

2000 m.

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

2003 m.

 

Verslo struktūros tyrimas

2007 m.

 

Turizmas

2000 m.

2005 m.

Kelių transportas

 

2007 m.

Geležinkelių transportas

2005 m.

 

Vidaus vandenų transportas

2007 m.

 

Aplinka: atliekų statistika

2004 m.

 

Aplinka: kita

2003 m.

 


Top