EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0142

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/142/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB III a priedą, kuriame pateiktas sudedamųjų dalių, kurios bet kokiu atveju turi būti nurodytos maisto produktų etiketėse, sąrašas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 110–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 652–653 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; panaikino 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/142/oj

23.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 368/110


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/142/EB

2006 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB III a priedą, kuriame pateiktas sudedamųjų dalių, kurios bet kokiu atveju turi būti nurodytos maisto produktų etiketėse, sąrašas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 11 dalies 3 pastraipą,

atsižvelgdama į Europos maisto saugos tarnybos 2005 m. gruodžio 6 d. ir 2006 m. vasario 15 d. nuomones,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/13/EB III a priede pateiktas sudedamųjų dalių, kurios bet kokiu atveju turi būti nurodytos maisto produktų etiketėse, nes jautriems žmonėms jos gali sukelti nepageidaujamą poveikį, sąrašas.

(2)

Minėtosios direktyvos 6 straipsnio 11 dalies pirmojoje pastraipoje nustatyta, kad III a priede pateiktas sąrašas yra nuolat persvarstomas ir, jei reikia, atnaujinamas remiantis naujausiomis mokslo žiniomis.

(3)

Persvarstydama šį sąrašą, Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EMST) pateikti nuomonę apie tam tikrų papildomų produktų galimą įtraukimą į III a sąrašą.

(4)

Lubino atžvilgiu, EMST 2005 m. gruodžio 6 d. nuomonėje pabrėžė, kad šis ankštinis augalas, kurio yra apie 450 rūšių, jau seniai yra vartojamas, bet tik prieš keletą metų lubinų miltai pradėti dėti į kviečių miltus kepant konditerijos gaminius. Buvo užregistruota kartais net sunkių tiesioginės alergijos atvejų, o tyrimų rezultatai parodė, kad 30 %–60 % žemės riešutams alergiškų asmenų gresia gana didelis kryžminės alergijos nuo lubinų pavojus.

(5)

Moliuskų (pilvakojų, dvigeldžių ar galvakojų) atžvilgiu, EMST 2006 m. vasario 15 d. nuomonėje pabrėžė, kad dažniausiai jie vartojami vieni, tačiau juos perdirbus taip pat yra naudojami kaip sudedamosios dalys kai kuriuose preparatuose ir tokiuose produktuose kaip surimis. Kartais net labai sunki alerginė reakcija gresia iki 0,4 % gyventojų, t. y. 20 % visų alergijos jūros gėrybėms atvejų. Pagrindinio moliuskuose esančio baltymo alergeno tropomiozino yra ir vėžiagyviuose, todėl kryžminės alergijos moliuskams ir vėžiagyviams atvejai yra dažni.

(6)

Iš šių teiginių galima daryti išvadą, kad lubiną ir moliuskus reikia įtraukti į Direktyvos 2000/13/EB III a priede pateiktą sąrašą.

(7)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Į Direktyvos 2000/13/EB III a priedą įtraukiamos šios sudedamosios dalys:

„Lubinai ir jų produktai

moliuskai ir jų produktai“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės leidžia prekiauti maisto produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus, nuo 2007 m. gruodžio 23 d.

2.   Valstybės narės draudžia prekiauti maisto produktais, neatitinkančiais šios direktyvos reikalavimų, nuo 2008 m. gruodžio 23 d. Tačiau prekiauti maisto produktais, neatitinkančiais šios direktyvos reikalavimų, bet paženklintais etiketėmis iki pirmiau nurodytos dienos, leidžiama, kol pasibaigs jų atsargos.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 23 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).


Top