EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0847

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų

OJ L 321, 6.12.2003, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 239 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 71 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/847/oj

32003D0847Oficialusis leidinys L 321 , 06/12/2003 p. 0064 - 0065


Tarybos sprendimas 2003/847/TVR

2003 m. lapkričio 27 d.

dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. birželio 16 d. Tarybos priimtus Bendruosius veiksmus 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės [1], ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Italijos Respublikos iniciatyvą,

kadangi:

(1) pasitarime, kurį globojo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro mokslinis komitetas, buvo parengtos 2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamino), 2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamino), 2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamino), TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamino) rizikos įvertinimo ataskaitos,

(2) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 yra amfetamino dariniai, sandaros savybėmis primenantys feniletilaminus, kuriems yra priskiriamas haliucinogeninis ir stimuliuojantis veikimas. Bendrijoje nebuvo pranešta apie mirtinus arba nemirtinus intoksikacijos atvejus, siejamus su 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2. Tačiau 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 yra haliucinogeniniai narkotikai, kurių galimi rizikos veiksniai yra bendri visoms haliucinogeninėms medžiagoms, pvz., 2C-B, DOB, TMA ir DOM, kurios jau yra įtrauktos į 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos I arba II sąrašą. Todėl negalima atmesti ūmaus arba lėtinio toksinio poveikio rizikos.

(3) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 šiuo metu nėra įtrauktos į jokį 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašą.

(4) 2C-I ir 2C-T-2 šiuo metu kontroliuoja penkios valstybės narės pagal nacionalinius narkotikų kontrolės teisės aktus; 2C-T-7 ir TMA-2 kontroliuojamos keturiose valstybėse narėse.

(5) 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 neturi gydomosios vertės arba pramoninio panaudojimo.

(6) 2C-I buvo identifikuota keturiose valstybėse narėse; 2C-T-2 ir 2C-T-7 buvo identifikuota šešiose valstybėse narėse; TMA-2 buvo identifikuota penkiose valstybėse narėse. Šiuo metu viena valstybė narė pranešė apie vieną neteisėtos tarptautinės prekybos 2C-T-2 atvejį, į kurią buvo įtrauktos dvi valstybės narės; apie neteisėtą tarptautinę prekybą 2C-I, 2C-T-7 ir TMA 2 nebuvo pranešta. Trijose valstybėse narėse buvo uždėtas areštas laboratorijoms, gaminančioms 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2. Didelio kiekio tarpinio pirmtako 2C-H konfiskavimas vienoje iš valstybių narių ir dokumentai leidžia daryti prielaidą apie 2C-I gamybą. Prekyboje galima gauti pagrindinių cheminių pirmtakų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 gaminti.

(7) Dėl 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 valstybės narės turėtų taikyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas, kaip numatyta jų teisės aktuose, vykdant įsipareigojimus pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją, įtrauktų į jos I arba II sąrašą,

PRIĖMĖ ŠI SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad pagal jų nacionalinę teisę 2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodfenetilaminui), 2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilaminui), 2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilaminui), TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetaminui) būtų taikomos kontrolės priemones ir baudžiamosios sankcijos, vykdant įsipareigojimus pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją, įtrauktų į jos I arba II sąrašą.

2 straipsnis

Pagal Bendrųjų veiksmų 97/396/TVR 5 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą valstybės narės turi imtis 1 straipsnyje nurodytų priemonių per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.

Per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos valstybės narės praneša Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir Komisijai apie įgyvendintas priemones.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Castelli

[1] OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

--------------------------------------------------

Top