EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0249

1997 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Konvencijos dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos sudarymo

OJ L 104, 3.4.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 4 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 91 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/249/oj

31998D0249Oficialusis leidinys L 104 , 03/04/1998 p. 0001 - 0001


Tarybos sprendimas

1997 m. spalio 7 d.

dėl Konvencijos dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos sudarymo

(98/249/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį, siejant su 228 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi Komisija Bendrijos vardu dalyvavo derybose dėl Konvencijos dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos sudarymo,

kadangi Konvencija Bendrijos vardu buvo pasirašyta 1992 m. rugsėjo 22 d.;

kadangi Konvencijos tikslas – užkirsti kelią ir likviduoti jūros taršą ir apsaugoti jūros baseiną nuo neigiamo žmogaus veiklos poveikio;

kadangi Bendrija patvirtino Konvencijos reglamentuojamos srities priemones ir todėl turėtų prisiimti tarptautinius įsipareigojimus šioje srityje; kadangi Bendrijos veiksmai būtini greta tiesiogiai suinteresuotų valstybių narių veiksmų ir jos dalyvavimas Konvencijoje atitiktų subsidiarumo principą;

kadangi pagal Sutarties 130r straipsnį Bendrijos aplinkosaugos politika inter alia prisideda prie aplinkos išsaugojimo, apsaugos ir kokybės gerinimo, žmonių sveikatos apsaugos ir taupaus ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo tikslų siekimo; kadangi, be to, Bendrija ir valstybės narės atitinkamose savo kompetencijos srityse bendradarbiauja su trečiosiomis valstybėmis ir kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrija patvirtina 1992 m. rugsėjo 22 d. Paryžiuje pasirašytą Konvenciją dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos sudarymo.

Konvencijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį ar asmenis, įgaliotus deponuoti patvirtinimo dokumentą Prancūzijos Respublikos Vyriausybei pagal Konvencijos 26 straipsnį.

3 straipsnis

Pagal Konvencijos 10 straipsnį įsteigtoje komisijoje Bendrijos kompetencijos srities reikaluose Bendriją atstovauja Komisija.

Priimta Liuksemburge, 1998 m. spalio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. Juncker

[1] OL C 89, 1995 4 10, p. 199.

--------------------------------------------------

Top