EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D0362

2017 m. vasario 8 d. ES ir Šveicarijos Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2017, kuriuo dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo II bei III lentelės ir IV lentelės b dalis [2017/362]

OJ L 54, 1.3.2017, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/362/oj

1.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 54/16


ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2017

2017 m. vasario 8 d.

kuriuo dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo II bei III lentelės ir IV lentelės b dalis [2017/362]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais 2004 m. spalio 26 d. Liuksemburge pasirašytu Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu, iš dalies keičiančiu Susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų (2), ir jo 2 protokolą, ypač į šio protokolo 7 straipsnį,

primindamas, kad pakeistas 2 protokolas sudarytas siekiant pagerinti abiejų šalių perdirbtų žemės ūkio produktų patekimą į rinką,

atkreipdamas dėmesį į klausimus, kuriuos 2015 m. gruodžio 3 d. ES iškėlė Jungtinio komiteto 61-ajame posėdyje,

atsižvelgdamas į tai, kad tikslinga atlikti techninį patikslinimą, susijusį su 2 protokolo IV lentelės b dalyje išvardytų pagrindinių sumų nustatymu, padidinant atskaitos kainų skirtumams taikomą korekciją, kad nustatytos pagrindinės sumos padidėtų nuo 15 iki 18,5 %,

atsižvelgdamas į tai, kad šis techninis patikslinimas – tai būdas išspręsti ES iškeltus klausimus dėl 2 protokolo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų Susitariančiosioms Šalims taikomų santykinių lengvatinių skirtumų išsaugojimo, atitinkantis bendrąjį Susitarimo tikslą darniai plėtoti Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybą,

pažymėdamas, kad Susitariančiosios Šalys ketina toliau laikytis savo įsipareigojimų pagal 2 protokolą, visų pirma bent kartą per metus, vadovaudamosi protokolo tikslais, taikyti 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą peržiūros sąlygą,

kadangi:

(1)

Susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardijami produktai, kuriems taikomas šis protokolas. Visiems SS 2202 pozicijai priskiriamiems produktams, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, praskiestas vandeniu arba gazuotąsias, taikomas 2 protokolas. Dėl vaisių arba daržovių sulčių, praskiestų vandeniu arba gazuotųjų, apibrėžties skirtingo aiškinimo klasifikavimas tapo nenuoseklus;

(2)

todėl II lentelėje reikėtų patikslinti SS 2202 pozicijai priskiriamų produktų, kuriems netaikomas protokolas, aprašymą;

(3)

siekiant įgyvendinti Susitarimo 2 protokolą Susitariančiosioms Šalims buvo nustatytos vidaus atskaitos kainos;

(4)

Susitariančiųjų Šalių vidaus rinkose pasikeitė žaliavų, kurioms taikomos kainų kompensavimo priemonės, faktinės kainos;

(5)

dėl to būtina atitinkamai atnaujinti 2 protokolo III lentelėje ir IV lentelės b dalyje išvardytas atskaitos kainas ir sumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo 2 protokolas iš dalies keičiamas taip:

a)

II lentelė iš dalies keičiama pagal šio sprendimo I priedą;

b)

III lentelė pakeičiama šio sprendimo II priedo tekstu;

c)

IV lentelės b dalis pakeičiama šio sprendimo III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d. ir taikomas nuo tos datos.

Šis sprendimas 2017 m. kovo 1 d. paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 8 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Petros SOURMELIS


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.

(2)  OL L 23, 2005 1 26, p. 19.


I PRIEDAS

II lentelėje SS 2202 pozicijos įrašas pakeičiamas šiuo įrašu:

„SS

pozicija

Produktų aprašymas

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje:

.10

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

.91

Nealkoholinis alus

.99

Kita:

ex ex.99

— —

Išskyrus daržovių arba vaisių sultis, klasifikuojamas 2002 ir 2009 pozicijose, ir jų mišinius, gazuotuosius arba praskiestus vandeniu arba arbatos, žolelių arbatos, kavos ar matė vandeniniais ekstraktais, ir išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra pieno komponentų, klasifikuojamų 0401 ir 0402 pozicijose“


II PRIEDAS

„III lentelė

ES ir Šveicarijos vidaus atskaitos kainos

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijos vidaus atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

ES vidaus atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

4 straipsnio 1 dalis

Taikoma Šveicarijoje Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas

CHF už 100 kg neto

3 straipsnio 3 dalis

Taikoma ES Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

52,10

18,37

33,75

0,00

Kietieji kviečiai

1,20

0,00

Rugiai

42,75

16,35

26,40

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

90,40

40,20

50,20

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

585,00

261,37

323,65

0,00

Lieso pieno milteliai

396,20

195,08

201,10

0,00

Sviestas

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

38,00

0,00

Šviežios bulvės

43,25

17,66

25,60

0,00

Augaliniai riebalai

170,00

0,00“


III PRIEDAS

IV lentelė

„b)

Apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį yra taikomos šios pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos:

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijoje taikoma pagrindinė suma

3 straipsnio 2 dalis

ES taikoma pagrindinė suma

4 straipsnio 2 dalis

CHF už 100 kg neto

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

27,20

0,00

Kietieji kviečiai

1,00

0,00

Rugiai

20,95

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

40,90

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

262,65

0,00

Lieso pieno milteliai

163,90

0,00

Sviestas

523,90

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

30,95

0,00

Šviežios bulvės

19,90

0,00

Augaliniai riebalai

138,55

0,00“


Top