EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0001

2015 m. kovo 20 d. ES ir Šveicarijos Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2015, kuriuo dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo III lentelė ir IV lentelės b dalis [2015/542]

OJ L 88, 1.4.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/542/oj

1.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/16


ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2015

2015 m. kovo 20 d.

kuriuo dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų iš dalies keičiamos 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo III lentelė ir IV lentelės b dalis [2015/542]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais 2004 m. spalio 26 d. Liuksemburge pasirašytu Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu, iš dalies keičiančiu 1972 m. liepos 22 d. Susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų (2), ir jo 2 protokolą, ypač į šio protokolo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti Susitarimo 2 protokolą Susitariančiosioms Šalims buvo nustatytos vidaus atskaitos kainos;

(2)

Susitariančiųjų Šalių vidaus rinkose pasikeitė žaliavų, kurioms taikomos kainų kompensavimo priemonės, faktinės kainos;

(3)

dėl to būtina atitinkamai atnaujinti 2 protokolo III lentelėje ir IV lentelės b dalyje išvardytas atskaitos kainas ir sumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Susitarimo 2 protokolas iš dalies keičiamas taip:

a)

III lentelės tekstas pakeičiamas šio sprendimo I priede pateikiamu tekstu;

b)

IV lentelės b dalies tekstas pakeičiamas šio sprendimo II priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 20 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.

(2)  OL L 23, 2005 1 26, p. 19.


I PRIEDAS

„III LENTELĖ

ES ir Šveicarijos vidaus atskaitos kainos

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijos vidaus atskaitos kaina

ES vidaus atskaitos kaina

4 straipsnio 1 dalis

Taikoma Šveicarijoje Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas atskaitos kaina

3 straipsnio 3 dalis

Taikoma ES Šveicarijos ir ES atskaitos kainų skirtumas atskaitos kaina

CHF už 100 kg neto

CHF už 100 kg neto

CHF už 100 kg neto

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

52,35

22,60

29,75

0,00

Kietieji kviečiai

1,20

0,00

Rugiai

44,30

19,25

25,05

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

93,05

44,90

48,15

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

648,75

393,20

255,55

0,00

Lieso pieno milteliai

430,00

350,70

79,30

0,00

Sviestas

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

38,00

0,00

Šviežios bulvės

42,05

13,35

28,70

0,00

Augaliniai riebalai

170,00

0,00“


II PRIEDAS

IV LENTELĖ

„b)

Apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį yra taikomos šios pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos:

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijoje taikoma pagrindinė suma

3 straipsnio 2 dalis

ES taikoma pagrindinė suma

4 straipsnio 2 dalis

 

CHF už 100 kg neto

EUR už 100 kg neto

Paprastieji kviečiai

25,00

0,00

Kietieji kviečiai

1,00

0,00

Rugiai

20,90

0,00

Miežiai

Kukurūzai

Paprastųjų kviečių miltai

41,00

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

215,95

0,00

Lieso pieno milteliai

67,00

0,00

Sviestas

560,60

0,00

Baltasis cukrus

Kiaušiniai

32,00

0,00

Šviežios bulvės

22,35

0,00

Augaliniai riebalai

145,00

0,00“


Top