EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0458

2007/458/EB: 2007 m. birželio 15 d. Jungtinio žemės ūkio Komiteto, įsteigto Europos Bendrijos ir Šveiciarijos Konfederacijos Susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 1/2007 dėl 5 priedo priedėlių pakeitimų

OJ L 173, 3.7.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/458/oj

3.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/31


JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICIARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2007

2007 m. birželio 15 d.

dėl 5 priedo priedėlių pakeitimų

(2007/458/EB)

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Šis susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

5 priedas yra skirtas palengvinti prekybą pašarais tarp susitarimo šalių.

(3)

Prireikus, šalių manymu, lygiavertį poveikį užtikrinančių šalių teisės aktų sąrašas, kurį susitarimo 11 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro Komitetas, pateikiamas 1 priedėlyje.

(4)

Šalių manymu, atitinkami jų teisės aktai dėl pašarų higienos užtikrintų tokį pat poveikį. Todėl šie teisės aktai įtraukiami į 1 priedėlį.

(5)

Nuo susitarimo įsigaliojimo 2002 m. birželio 1 d. 2 priedėlyje išvardyti teisės aktai buvo iš dalies pakeisti tose srityse, kurios turi poveikio susitarimui. Siekiant atsižvelgti į įvairius pokyčius, reikėtų iš dalies pakeisti 2 priedėlį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 1 priedėlio tekstas pridedamas kaip susitarimo 5 priedo 1 priedėlis.

2 straipsnis

Susitarimo 5 priedo 2 priedėlis pakeičiamas šio sprendimo 2 priedėlio tekstu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

Jungtinio žemės ūkio komiteto vardu

Bendrijos delegacijos vadovas

Paul van GELDORP

Šveicarijos delegacijos vadovas

Christian HÄBERLI

Jungtinio žemės ūkio komiteto sekretorius

Zeljko MARINOVIC


1 Priedėlis

Bendrijos teisės aktai

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

Šveicarijos teisės aktai

1998 m. balandžio 29 d. federalinis įstatymas dėl žemės ūkio su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. kovo 24 d. (RO 2006 3861)

1999 m. gegužės 26 d. potvarkis dėl gyvūnų mitybos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 23 d. (RO 2005 5555)

1999 m. birželio 10 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl baltosios knygos apie gyvūnų mitybą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 2 d. (RO 2006 5213)

2005 m. lapkričio 23 d. potvarkis dėl pirminės gamybos (RO 2005 5545)

2005 m. lapkričio 23 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl higienos pirminėje gamyboje (RO 2005 6651)

2005 m. lapkričio 23 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl higienos pieno gamyboje (RO 2005 6667)


2 priedėlis

9 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Bendrijos teisės aktai

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 15)

1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti (OL L 213, 1982 7 21, p. 8) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/116/EB (OL L 379, 2004 12 24, p. 81)

Šveicarijos teisės aktai

1999 m. gegužės 26 d. potvarkis dėl gyvūnų mitybos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 23 d. (RO 2005 5555)

1999 m. birželio 10 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl baltosios knygos apie gyvūnų mitybą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 23 d. (RO 2005 6655)


Top