EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12007L/TXTR(12)

Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašytos Lisabonoje 2007 m. gruodžio 13 d., klaidų ištaisymo protokolas (OL C 306, 2007 12 17)

OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–2 (ET, PT, RO, SK, FI)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PL, SV)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–5 (GA, LV)
OJ L 150, 7.6.2016, p. 1–3 (HU, SL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/corrigendum/2016-06-07/oj

7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/1


Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašytos Lisabonoje 2007 m. gruodžio 13 d., klaidų ištaisymo protokolas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 306, 2007 m. gruodžio 17 d. )

Šis klaidų ištaisymas buvo įteisintas klaidų ištaisymo protokolu, pasirašytu 2016 m. gegužės 20 d. Romoje deponuojant Italijos Respublikos Vyriausybei.

1)

175 puslapis, Protokolai, B dalis (protokolai, pridedami prie Lisabonos sutarties), Protokolas Nr. 1, iš dalies keičiantis protokolus, pridedamus prie Europos Sąjungos sutarties, Europos bendrijos steigimo sutarties ir (arba) Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 1 straipsnis, 12 punktas (susijęs su Protokolu dėl Europos investicijų banko statuto), h papunktis papildomas iii punktu:

„iii)

4 dalyje žodžiai „Pagal Sutartį ir šį Statutą“ pakeičiami žodžiais „Pagal Sutartis ir šį Statutą“.“

2)

232 puslapis, Baigiamasis aktas, II. Protokolai, A dalis:

yra:

„A

Protokolus, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir tam tikrais atvejais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties:“,

turi būti:

„A

Protokolus, pridedamus prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir tam tikrais atvejais Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties:“.


Top