EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:233:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 233, 2023 m. rugsėjo 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 233

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. rugsėjo 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2023 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1796 dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu

1

 

*

EUROPOS SĄJUNGOS IR ČILĖS RESPUBLIKOS SUSITARIMAS PAGAL 1994 M. BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS (GATT) XXVIII STRAIPSNĮ DĖL VISOMS Į ES SKIRTĄ CLXXV SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOMS TARIFINĖMS KVOTOMS TAIKOMŲ NUOLAIDŲ PAKEITIMO, SUSIJUSIO SU JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMU IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1797, kuriuo nustatant informacinių ir ryšių technologijų naudojimo srities 2024 ataskaitinių metų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 ( 1 )

7

 

*

2023 m. liepos 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1798, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės ( 1 )

24

 

*

2023 m. rugsėjo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1799, kuriuo iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/594, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I ir II priedai ( 1 )

27

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. rugsėjo 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1800, priimtas bendru sutarimu su Komisijos Pirmininke, kuriuo skiriama Europos Komisijos narė

82

 

*

2023 m. rugsėjo 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1801, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių, kiek tai susiję su Banco de España išorės auditoriumi

83

 

*

2023 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1802, kuriuo nustatomos duomenų saugojimo techninės priemonės

85

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1134, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (EB) Nr. 810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES) 2018/1861, (ES) 2019/817 ir (ES) 2019/1896 ir panaikinami Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR siekiant reformuoti Vizų informacinę sistemą, klaidų ištaisymas ( OL L 248, 2021 7 13 )

88

 

*

2023 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2023/1669, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas nuostatomis dėl išmaniųjų telefonų ir kišeninių kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, klaidų ištaisymas ( OL L 214, 2023 8 31 )

89

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top