EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:188:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 188, 2023 m. liepos 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 188

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. liepos 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/1545, kuriuo dėl kvapiųjų alergenų kosmetikos gaminiuose ženklinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ( 1 )

1

 

*

2023 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1546, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Pancetta de l’Île de Beauté“ / „Panzetta de l’Île de Beauté“ (SGN), „Saucisson sec de l’Île de Beauté“ / „Salciccia de l’Île de Beauté“ (SGN), „Bulagna de l’Île de Beauté“ (SGN) ir „Figatelli de l’Île de Beauté“ / „Figatellu de l’Île de Beauté“ (SGN))

24

 

*

2023 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1547, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Gower Salt Marsh Lamb“ (SKVN))

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. birželio 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2023/1548 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo (EGF/2023/000 TA 2023 – Techninė pagalba Komisijos iniciatyva)

36

 

*

2023 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1549 dėl Europolo vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo

38

 

*

2023 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1550, kuriuo skiriamas Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytas Regionų komiteto pakaitinis narys

40

 

*

2023 m. liepos 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1551, kuriuo Vokietijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 218 ir 232 straipsnių

42

 

*

2023 m. liepos 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1552, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/784, kiek tai susiję su leidimo Italijai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 206 ir 226 straipsnių, galiojimo laikotarpiu ir taikymo sritimi

45

 

*

2023 m. liepos 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1553, kuriuo Rumunijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 218 ir 232 straipsnių

48

 

*

2023 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (EU) 2023/1554 dėl tam tikrų laikinųjų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Kroatijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 4985)  ( 1 )

51

 

*

2023 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/1555 dėl prieigos prie Europos laivų įgulų duomenų bazės ir Europos laivų korpusų duomenų bazės suteikimo Šveicarijos valdžios institucijoms

55

 

*

2023 m. liepos 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2023/1556 dėl leidimo vykdyti Europos Sąjungos karinę operaciją Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) pakartotinio patvirtinimo (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

58

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2023 m. gegužės 16 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2023/1526, kuria dėl išimties, taikomos švinui kaip polivinilchlorido, naudojamo kaip bazinė in vitro diagnostikos medicinos priemonių jutiklių medžiaga, šiluminiam stabilizatoriui, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES, klaidų ištaisymas ( OL L 185, 2023 7 24 )

59

 

*

2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, klaidų ištaisymas ( OL L 58, 2020 2 27 )

60

 

*

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) klaidų ištaisymas ( OL L 405, 2020 12 2 )

61

 

*

2023 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimo (ES) 2023/1313, kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinami Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo 14-B priedo pakeitimai, klaidų ištaisymas ( OL L 162, 2023 6 28 )

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top