EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:176:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 176, 2023 m. liepos 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 176

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. liepos 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas (ES) 2023/1433, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

1

 

*

2023 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1434, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, dėl pastabų į VI priedo 1 dalies 1.1.3 skirsnį įtraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo ( 1 )

3

 

*

2023 m. gegužės 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1435, kuriuo dėl 2-etilheksano rūgšties ir jos druskų, boro rūgšties, diboro trioksido, dinatrio tetraboro heptoksido hidrato, bevandenio dinatrio tetraborato, ortoborato rūgšties natrio druskos, dinatrio tetraborato dekahidrato ir dinatrio tetraborato pentahidrato įrašų modifikavimo VI priedo 3 dalyje iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo ( 1 )

6

 

*

2023 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1436, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 nepratęsiamas veikliosios medžiagos dimoksistrobino patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiami Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 540/2011 ir (ES) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2023 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2023/1437, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties taikymo gyvsidabriui, tam tikromis sąlygomis naudojamam kapiliarinių reometrų lydalo slėgio keitliuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas ( 1 )

14

 

*

2023 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2023/1438, kuria dėl tam tikrų žemės ūkio augalų rūšių veislių ir daržovių rūšių veislių tikrinimo protokolų iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB ( 1 )

17

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1439, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

26

 

*

2023 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/1440 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę Ganos ginkluotosioms pajėgoms remti

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top