EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 093, 2023 m. kovo 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. kovo 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2023/706, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/1369, kiek tai susiję su dujų poreikio mažinimo priemonių taikymo laikotarpio pratęsimu ir jų įgyvendinimo ataskaitų teikimo bei stebėjimo sustiprinimu

1

 

*

2022 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/707, kuriuo dėl cheminių medžiagų bei mišinių pavojingumo klasių ir klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo kriterijų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 ( 1 )

7

 

*

2023 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/708, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei „HYPO-CHLOR Product Family“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas ( 1 )

40

 

*

2023 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/709, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

54

 

*

2023 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/710, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios brompropilato, chloridazono, fenpropimorfo, imazakvino ir tralkoksidimo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

57

 

*

2023 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/711, kuriuo tenkinamas prašymas suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą taikant importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims nustatytas galutines antidempingo priemones ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1198

84

 

*

2023 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/712, kuriuo inicijuojama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2230, kuriuo importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės trichlorizocianuro rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas, naujojo eksportuotojo peržiūra dėl vieno Kinijos eksportuojančio gamintojo, panaikinamas muitas importuojamiems to eksportuojančio gamintojo produktams ir nustatomas reikalavimas registruoti šiuos produktus

88

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/713, kuriuo skiriamas Nyderlandų Karalystės pasiūlytas Regionų komiteto narys ir du pakaitiniai nariai

94

 

*

2023 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/714, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos, susijusios su Banc Ceannais na hÉireann (Central Bank of Ireland) išorės auditoriumi

96

 

*

2023 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/715, kuriuo skiriamas Danijos Karalystės pasiūlytas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys

98

 

*

2023 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/716, kuriuo skiriami Portugalijos Respublikos pasiūlyti Regionų komiteto narys ir pakaitinė narė

100

 

*

2023 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/717, kuriuo skiriamas Maltos pasiūlytas Regionų komiteto narys

102

 

*

2023 m. kovo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/718 dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimu dėl partnerystės ir bendradarbiavimo, dėl sprendimo, kuriuo įsteigiamas bendradarbiavimo jūrų srityje pakomitetis ir nustatomi jo įgaliojimai, priėmimo

103

 

*

2023 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/719, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top