EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:068:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 068, 2023 m. kovo 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. kovo 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija, susijusi su Europos Sąjungos ir Šiaurės Makedonijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Šiaurės Makedonijos Respublikoje vykdomos operacinės veiklos įsigaliojimu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/461, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Prosciutto di Parma“ (SKVN))

2

 

*

2023 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/462, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

4

 

*

2023 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/463, kuriuo leidžiama pateikti rinkai galvijų pieno osteopontiną kaip naują maisto produktą ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

32

 

*

2023 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/464, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų, priedas ( 1 )

37

 

*

2023 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/465, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios arseno koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

51

 

*

2023 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/466, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios izoksabeno, novalurono ir tetrakonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

55

 

*

2023 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/467, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Prosciutto di San Daniele“ (SKVN))

94

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/468, kuriuo dėl papildomo skaitmenimis 116 prasidedančio rezervuoto numerio nustatymo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/116/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 8407)

96

 

*

2023 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/469, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 1290)  ( 1 )

100

 

*

2023 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 d-aletrinas nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

177

 

*

2023 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/471, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-oną galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data ( 1 )

179

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2023 m. vasario 25 d. Tarybos reglamento (ES) 2023/427, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, klaidų ištaisymas ( OL L 59 I, 2023 2 25 )

181

 

*

2022 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2023/444, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972 papildoma priemonėmis, kuriomis per Europos bendrąjį skubios pagalbos numerį 112 skubios pagalbos ryšiais užtikrinama veiksminga prieiga prie skubios pagalbos tarnybų, klaidų ištaisymas ( OL L 65, 2023 3 2 )

182

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top