EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:025:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 025, 2023 m. sausio 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. sausio 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/173, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 1-metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-4-karboksamido (PAM), cikloksidimo, ciflumetofeno, ciflutrino, metobromurono ir pentiopirado liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

1

 

*

2023 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/174, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ( 1 )

36

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2023 m. sausio 26 d. Komisijos direktyva (ES) 2023/175, kuria dėl 2-metiloksolano iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/32/EB ( 1 )

67

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/176 dėl persvarstytame Prancūzijos veiklos rezultatų plano projekte, pateiktame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nurodytų tikslinių veiklos rodiklių derėjimo su Sąjungos masto trečiojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9230)  ( 1 )

70

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/177 dėl persvarstytame Vokietijos veiklos rezultatų plano projekte, pateiktame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nurodytų tikslinių veiklos rodiklių derėjimo su Sąjungos masto trečiojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9233)  ( 1 )

79

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/178 dėl persvarstytame Šveicarijos veiklos rezultatų plano projekte, pateiktame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nurodytų tikslinių veiklos rodiklių derėjimo su Sąjungos masto trečiojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9236)  ( 1 )

87

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2023/179 dėl persvarstytame Nyderlandų veiklos rezultatų plano projekte, pateiktame pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nurodytų tikslinių veiklos rodiklių derėjimo su Sąjungos masto trečiojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9238)  ( 1 )

95

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top