EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:024:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 024, 2023 m. sausio 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. sausio 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. spalio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/166, kuriuo ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedo teksto redakcija prancūzų kalba ( 1 )

1

 

*

2022 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/167, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/256, kuriuo nustatomi daugiamečiai tęstiniai planai ( 1 )

3

 

*

2023 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/168, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1148 nustatomas sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės 2021–2027 m. programavimo laikotarpio metinių veiklos rezultatų ataskaitų šablonas

7

 

*

2023 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/169, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1147 nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 m. programavimo laikotarpio metinių veiklos rezultatų ataskaitų šablonas

16

 

*

2023 m. sausio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/170, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1149 nustatomas Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programavimo laikotarpio metinių veiklos rezultatų ataskaitų šablonas

24

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2022 m. spalio 28 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2023/171, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria šešiavalentį chromą leidžiama naudoti kaip antikorozinę medžiagą absorbciniuose dujiniuose šilumos siurbliuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas ( 1 )

33

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/172, kuriuo dėl Kanados įtraukimo į trečiųjų šalių sąrašą, nustatytą Įgyvendinimo sprendimu 2012/715/ES, iš dalies keičiamas tas Įgyvendinimo sprendimas ( 1 )

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos klaidų ištaisymas ( OL L 294, 2014 10 10 )

40

 

*

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje), klaidų ištaisymas ( OL L 131, 1998 5 5 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 05 skyrius, 003 tomas, p. 279)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top