EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:321:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 321, 2022 m. gruodžio 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 321

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. gruodžio 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2455, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1217/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams ( 1 )

1

 

*

2022 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2456, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1218/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių specializacijos susitarimams ( 1 )

3

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2457, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės

5

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2458 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2022 m. žvejybos kvotų sumažinimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1926

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gruodžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2459 dėl didesnio vizos mokesčio taikymo Gambijos atžvilgiu

18

 

*

2022 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/2460 dėl ilgalaikės nacionalinės pagalbos žemės ūkiui Švedijos šiauriniuose regionuose schemos (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 9240)

22

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2461, kuriuo pripažįstama, kad schema „KZR INiG“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2001 nustatytiems biodegalų, skystųjų bioproduktų, biomasės kuro, iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminto nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro bei perdirbtos anglies kuro reikalavimams įrodyti, ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2462, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2323, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo sudaromas Laivų perdirbimo kompleksų europinis sąrašas ( 1 )

42

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu klaidų ištaisymas ( OL L 106, 2014 4 9 )

71

 

*

2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/978, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/159, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatoma galutinė apsaugos priemonė, klaidų ištaisymas ( OL L 167, 2022 6 24 )

72

 

*

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, klaidų ištaisymas ( OL L 150, 2018 6 14 )

74

 

*

2022 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2387, kuriuo dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamų dujinių teršalų stebėsenos nuostatų pritaikymo įtraukiant mažesnės kaip 56 kW ir didesnės kaip 560 kW galios variklius iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655, klaidų ištaisymas ( OL L 316, 2022 12 8 )

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top