EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:316:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 316, 2022 m. gruodžio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 316

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. gruodžio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2387, kuriuo dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamų dujinių teršalų stebėsenos nuostatų pritaikymo įtraukiant mažesnės kaip 56 kW ir didesnės kaip 560 kW galios variklius iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655

1

 

*

2022 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2388, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios perfluoralkilintų medžiagų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

38

 

*

2022 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2389, kuriuo nustatomos į Sąjungą įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų vienodo dažnumo taisyklės ( 1 )

42

 

*

2022 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2390, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 19 straipsnį atlikus dalinę tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/823 tam tikriems importuojamiems Turkijos kilmės vaivorykštiniams upėtakiams nustatytas galutinis kompensacinis muitas

52

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/2391 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos narių taryboje, kiek tai susiję su alyvuogių aliejui ir maišytam alyvuogių išspaudų aliejui taikomu prekybos standartu

86

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. lapkričio 16 d. Prekybos komiteto sprendimas Nr. 1/2022, kuriuo keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlis [2022/2392]

88

 

*

2022 m. lapkričio 16 d. Prekybos komiteto sprendimas Nr. 2/2022, kuriuo keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlis [2022/2393]

91

 

*

2022 m. lapkričio 16 d. Prekybos komiteto sprendimas Nr. 3/2022, kuriuo keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlis [2022/2394]

93

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2022 m. spalio 26 d. ELPA Priežiūros institucijos deleguotasis sprendimas Nr. 196/22/COL dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais, Norvegijoje taikomų pagal Reglamento (ES) 2016/429259 straipsnio 1 dalies c punktą ir Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 21, 39 ir 55 straipsnius [2022/2395], Ištaisytas 2022 m. lapkričio 7 d. ELPA priežiūros institucijos deleguotuoju sprendimu Nr. 201/22/COL

95

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2292, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas maistinių gyvūnų ir tam tikrų žmonėms vartoti skirtų prekių siuntų įvežimo į Sąjungą reikalavimais, klaidų ištaisymas ( OL L 304, 2022 11 24 )

100

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top